Rikard Landberg invald i Sveriges unga akademi

Livsmedelsvetenskap gör intåg i Sveriges unga akademi

​Professor Rikard Landberg väljs in som en av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Det är första gången som livsmedel och nutrition finns representerat och den unge professorn ser fram emot arbetet med akademin.
– Det är en fantastisk möjlighet att påverka! säger Rikard Landberg.
​Sveriges unga akademi startade 2011 med utsikt att få forskningspolitiskt inflytande, främja tvärvetenskapliga samarbeten samt nå ut och lyfta vetenskapens ställning i samhället. Den som vill ansöka som ledamot får ha disputerat för högst 10 år sedan.

– Det var nio år sedan jag disputerade så jag tänkte att det var sista chansen att testa och skickade in, säger Rikard Landberg.

Den första gallringen sker på vetenskaplig basis för att få fram riktigt duktiga forskare. Därefter kallas aspiranterna till intervju i syfte att filtrera fram personer med rätt driv, nationell, jämställd och vetenskaplig spridning. Efter en tids väntan kom så beskedet att Rikard Landberg hade valts in som en av de åtta nya ledamöterna i Sveriges unga akademi.

– Jag blev såklart väldigt glad för det är naturligtvis ett erkännande! Men det är också väldigt roligt att livsmedelsvetenskap och nutrition finns representerat för första gången. Jag jobbar hårt för att höja statusen på mitt ämne och att den forskning som görs ska hålla högsta klass, säger Rikard Landberg.

Ledamöterna sitter i fem år och byts ut successivt, vilket gör att akademin ständigt förnyas samtidigt som det alltid finns seniorer. Hittills har akademin bland annat turnerat med karriärseminarier på lärosäten, drivit frågan om biträdande universitetslektorat, besökt skolor, haft rundabordssamtal med Vetenskapsrådet och delat ut ”For women in science”-priset. De träffas vid två tillfällen per halvår och ledamöterna ingår i utskott och grupper med temaområden där det är viktigt att vara med.

– Jag ser framför allt möjligheter att påverka genom att jobba mot det politiska maskineriet. Till exempel diskutera strategiska och forskningsmässiga satsningar med riksdagsgrupper, hur pengarna ska fördelas och hur Sverige bör satsa, säger Rikard Landberg. Jag tror att Sveriges unga akademi har stort inflytande, bland annat som remissinstans. Och det är naturligtvis betydelsefullt, inte bara för mig, utan även för Chalmers att finnas representerade i en denna oberoende organisation med yngre, drivande forskare.

Det är inte minst samarbetet med de andra ledamöterna som Rikard Landberg ser fram emot.

– Det ska bli roligt att interagera med alla dessa drivande och duktiga forskare som är så engagerade! Och jag ser fram emot att få insyn i fronten från helt andra forskningsområden. En viktig roll för akademin är att komma ut och prata med yngre personer, redan på grundutbildningsnivå, om hur det är att vara forskare och att visa hur det kan gå till så att fler får upp ögonen för att vilja forska, istället för att gå direkt till industrin. Detta är något jag vill bidra till.

Hur ska du fira?
– Jag har redan firat! Ett glas champagne vid beskedet och sedan under akademins årsdagssammankomst. Jag är väldigt glad att jag fått så fina förutsättningar och världens chans att bedriva den forskning jag vill.


Text: Helena Österling af Wåhlberg
Bild: Martina Butorac

Fotnot: Även Philippe Tassin, docent i fysik vid Chalmers, valdes in akademin vid samma tillfälle. Läs mer om honom här.
​​​

Publicerad: må 28 maj 2018.