illustrationskarta

Forskargruppen SMoG beviljas medel från Naturvårdsverket för digitalt designverktyg

​Forskargruppen SMoG vid Chalmers har beviljats 600 tkr från Naturvårdsverket för att vidareutveckla ett digitalt designverktyg. Projektet tillgängliggör spetsteknik till arkitekter och planerare inom stadsbyggnad genom en ny generation avancerad men lättanvändbar teknik som möjliggör att analysera designförslag med hänsyn till system- och hållbarhetseffekter. Applikation ger både "hard facts" i siffror och "soft facts" i form av referensbilder med liknande värden som det nya designförslaget.
Mer konkret ger den insikt i gators centralitet, områdes täthet samt grönytors tillgänglighet samt ekosystem-kapacitet. Projektet kommer att resultera i ett digitalt designverktyg som blir tillgängligt genom Chalmers. 

Projektledare är Meta Berghauser Pont​, SMoG Research på Chalmers (ACE).

Publicerad: fr 30 nov 2018. Ändrad: må 03 dec 2018