Oasis of Light - Dome - Outer cladding
Oasis of Light - Dome - beklädnadspanel.
​Illustration av Goswin Rothenthal, Djordje Spasic och René Ziegler, Waagner-Biro Stahlbau AG; Ateliers Jean Nouvel, arkitekt

Digitala designkrafter strömmar till

Den internationella konferensen AAG – Advances in Architectural Geometry – hålls vartannat år i olika europeiska länder. I år står Chalmers som värd 22-25 september. Svenska och internationella arkitekter, ingenjörer och matematiker kommer att delta i konferensen, som handlar om hur kraftfulla designverktyg kan lösa komplexa problem inom arkitektur och byggteknik.
Arkitektur möter matematik och ingenjörskonst, med digitala förtecken. Konferensen omfattar bland annat 15 workshops, ledda av forskare och praktiker från hela världen.

Bland talarna återfinns Caroline Bos, en av grundarna till UN Studio, Philippe Block, professor på ETH Zürich och ledare av Block Research Group (BRG) och Julie Dorsey, professor i datavetenskap vid Yale.

Exempel på frågeställningar under konferensen inkluderar:
•         Vilken roll kan en industrirobot ha i designprocessen och för produktionen av arkitektur?
•         Hur använder vi AI och maskininlärning för analyser och gestaltning?
•         Vilka nya designmöjligheter ges av automatiserade produktionsverktyg?
•         På vilka sätt kan vi optimera konstruktioner inom designprocessen, med hjälp av digital teknologi?

Begreppet computational design är centralt i sammanhanget, och innebär att datorns beräkningskraft utnyttjas maximalt inom designprocessen, samtidigt som arkitekten eller ingenjören direkt kan anpassa metodiken till olika uppgifter. Här möts just geometri, matematik och digitalisering i lösningen av komplexa geometriska problem, simuleringen av konstruktioner, ljus eller vind, eller den rationella produktionen av avancerade former. På Chalmers studeras dessa metoder bland annat inom forskargrupperna Architecture & Engineering och Architecture & Computation. 
 
bild på Jonas Runberger– Computational design hjälper oss att undersöka och prova alternativa koncept i tidiga skeden, för att kunna göra kloka och informerade design- och produktionsval. Här kan svenskt samhällsbyggande korsbefruktas av det internationella sammanhanget. Konferensen ger oss en glimt av var internationell arkitektur och ingenjörskonst står idag, avslutar Karl-Gunnar Olsson, professor i arkitektur och teknik, och Jonas Runberger, konstnärlig professor i digital design, båda på Chalmers institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, ACE.Jonas Runberger
22-23 september: workshops. 
24-25 september: seminarier.
Plats: Chalmers, campus Johanneberg.


Registreringen är öppen. Välkommen!

Läs allt om konferensen och anmäl dig på AAG2018:s hemsida: 

Publicerad: fr 14 sep 2018. Ändrad: to 20 sep 2018