Offentlig fastighetsförvaltning i förändring

CMB frukost: ​Vilka organisatoriska omställningar behöver offentliga fastighetsförvaltare göra för att möta aktuella utmaningar så som krav på energieffektivitet?
Under två år har Chalmersforskare Ingrid Svensson följt ett projekt med fokus på strategisk fastighetsförvaltning hos en offentlig fastighetsförvaltare.

I studien såg hon att det verkar finnas  både tekniska lösningar och innovativa idéer som möjliggör ett (ekologiskt) hållbart och långsiktigt arbetssätt för offentliga fastighetsförvaltare. Dock krävs mer kunskap om organisatoriska frågor för de ska kunna implementeras. Nya arbetssätt innebär nya roller och arbetsuppgifter – vilket kan leda till oro och följaktligen motstånd mot förändring.

Vid CMB:s frukostseminarium kommer Ingrid att gå igenom en konceptuell modell som utvecklats i forskningsprojektet och som gör det möjligt att förstå dessa organisatoriska omställnings utmaningar.  Hon kommer också ge exempel på hur det gick när man försökte skapa förändring i den organisation som studerats närmre i forskningsprojektet.

Kategori Seminarium
Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg
Tid: 2018-12-07 07:30
Sluttid: 2018-12-07 09:00

Publicerad: on 28 nov 2018.