Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska arkitekturhögskolor på Konstakademien

​Exjobb från förra året ställs ut på Konstakademien. Studenterna från ACE är Mimmi Amini, Julia Dandebo, Anton Borgström, Joel Claesson, Achyut Siddu och Björn Lindell. På Konstakademien, Sal Mitt och Sal Öst, visas arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Öppning sker den 24 november kl. 13 med inledning av Martin Videgård, arkitekt och ledamot i Konstakademien.

Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? 


– Utställningen vill lyfta fram hur unga arkitekter ser på sin uppgift att utforma den värld vi ska leva och bo i. Och hur de resonerar i frågor som berör allt från stadsbyggnad, rumsgestaltning och hållbart byggande till jämställdhetsperspektiv och digital representation, säger Martin Videgård.

Med ambitionen att skapa ett gränssnitt mellan arkitekturhögskolorna och publiken ges en inblick i vad utbildningarna fokuserar på och vilka frågor som engagerar unga arkitekter. Den samtida och framtida arkitekturen står som alltid inför ett flertal stora utmaningar där gestaltning, kontext, kvalitet, samhälle, miljö och sociala aspekter är centrala.

Genom att visa upp studenternas arbeten läggs nya idéer och perspektiv till den arkitekturkultur som är viktig att inspirera till och synliggöra. Förhoppningsvis kan utställningen också bidra till ett ökat kulturutbyte mellan utbildningarna och en intressant diskussion om innehåll och mål för dem.

Här är länken till utställningen https://konstakademien.se/utstallningar/​
Kategori Utställning/mässa
Plats: Konstakademien, Jakobsgatan 27C, Stockholm
Tid: 2018-11-24 11:00
Sluttid: 2019-01-13 17:00

Publicerad: må 19 nov 2018.