Styrelse

Styrelsen föreslås av Centrums medlemmar och utses av Chalmers tekniska högskola. I styrelsen ingår tio ledamöter från olika verksamhetsområden: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs kommun och olika företag.

Mandatperioden är högst tre år.

Ordförande

Claes Caldenby
Professor emeritus, Chalmers Arkitektur

Vice ordförande

Kristian Jonsson
Bebyggelseantikvarie, Göteborgs stadsmuseum

Övriga ledamöter

Eva Glader
Landskapsarkitekt

Einar Hansson
Arkitekt, Melica
 
Malin Häggdahl
Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
malin.haggdahl@stadsbyggnad.goteborg.se

Madelene Seberbrink
Byggnadsantikvarie, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
madelene.seberbrink@sbk.goteborg.se​

Åsa Setterby Modéus
Landskapsarkitekt, Radar

Mie Svennberg
Arkitekt, Göteborg Stad
 
Kristina Wallman
Bebyggelseantikvarie, Archidea

Helena Westholm
Arkitekt, ferrum arkitekter

Publicerad: ti 12 feb 2013. Ändrad: on 15 aug 2018