Kontakt

Prefekt
Ann-Sofie Axelsson, , 031-772 65 71

Administrativ chef

Britt-Marie Andersson, britt-marie.andersson@chalmers.se, 031-772 27 55​​
Fakturaadress
Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice
412 96 Göteborg

På fakturan anges referensperson på Chalmers samt kostnadsställe
Leveransadress
Chalmers Tekniska Högskola AB
Institutionen för Vetenskap och kommunikation/Mottagarens namn
41296 Göteborg

Alla paket ska märkas med namn/referens. För mer information kontakta Post- och Transportcentralen på telefon 031-772 59 60.
Organisationsnummer
556479-5598​

Chalmers bibliotek och institutionens avdelningar

Huvudbiblioteket

Chalmers tekniska högskolas bibliotek

412 96 Göteborg

Besöksadress: Hörsalsvägen 2

E-post: support.lib@chalmers.se

Tel vx 031-772 10 00

Informationsdisk: Tel 031-772 37 37, Fax 031-18 35 44

Kuggen, campus Lindholmen

Chalmers tekniska högskola

Kuggen Chalmers bibliotek

412 96 Göteborg

Besöksadress: Lindholmsplatsen 1

E-post: kuggen.lib@chalmers.se 

Tel vx 031-772 10 00

Informationsdisk: Tel 031-772 57 84

Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

Chalmers tekniska högskola

Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

412 96 Göteborg

Besöksadress: Sven Hultins gata 6

E-post: ace.lib@chalmers.se 

Tel vx 031-772 10 00

Informationsdisk: Tel 031-772 24 13, Fax 031-772 24 19

Ingenjörsutbildningsvetenskap/EER

Besöksadress: Hörsalsvägen 2

Kontaktperson: Malin Kjellberg, e-post: malin.kjellberg@chalmers.se

Generic and Transferable Skills (GTS)

Besöksadress: Hörsalsvägen 2

Kontaktperson: Cecilia Järbur, e-post: cecilia.jarbur@chalmers.se

Fackspråk och kommunikation

Besöksadress: Hörsalsvägen 2

Kontaktperson: Magnus Gustafsson, e-post: magusta@chalmers.se


Publicerad: to 31 aug 2017. Ändrad: fr 22 feb 2019