Innovationskontoret

Innovationskontoret har till uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskning och forskningsresultat. Stödet omfattar rådgivning rörande t ex kommersialisering, patentering, licensiering och forskningssamverkan. Innovationskontoret ger vägvisning i innovationssystemet och hjälper även till med att kanalisera det stöd som erbjuds av andra aktörer.

Dessutom erbjuder Innovationskontoret stöd vid formulering av nyttiggörandeplaner i forskningsansökningar, stöd vid inventering av intellektuella tillgångar i forskningsprojekt samt medel för tidig marknads-, IP- eller teknikverifiering i forsknings- eller utbildningsprojekt.
 

Ett av tolv innovationskontor i Sverige

Innovationskontoret har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten. Det är ett av tolv innovationskontor i Sverige och startades i juni 2010. Avsikten är att Innovationskontoren ska finnas i ett fortvarighetstillstånd och underlätta för lärosätena att ta ett större ansvar för forskningens nyttiggörande.


I uppdraget ingår, förutom att ge stöd till Chalmers forskningsverksamheter, även att stödja lärosäten som inte har fått särskilda medel för Innovationskontor. Chalmers ger därför stöd till ytterligare fem lärosäten: Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad. Stödet kanaliseras i första hand via lokala innovationsrådgivare vid varje lärosäte.
 
Mer information på Innovationskontorets webbplats

Publicerad: to 26 maj 2011. Ändrad: må 20 jun 2016