Venture Creation i världsklass

 

Chalmers ventures

Chalmers har en lång och mycket framgångsrik tradition av att arbeta med entreprenörskap och innovation. Under 2015 kraftsamlade högskolan inom området och konsoliderade Venture Creation-verksamheten på Chalmers i ett nytt dotterbolag, Chalmers Ventures. Över tio år tillskjuts 300 miljoner kronor i investeringskapital och dessutom närmare 150 miljoner i driftsmedel.  Målet är att bli världsledande inom universitetskopplad Venture Creation.


Entreprenörsverksamheten på och kring Chalmers har länge varit mycket god och med inkubatorer som rankats topp tio bland världens universitetskopplade företagsinkubatorer. 


Med dotterbolaget, Chalmers Ventures,  läggs också grunden för att stärka entreprenörsandan som drivkraft inom hela Chalmers. Alla studenter ska på sikt kunna få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som idag främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola. För det krävs en större involvering av forskare och näringsliv i all utbildning. Då är det en fördel att ha kunnandet och innovationsmiljöerna samlade på ett tydligare sätt.

Forskningresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för den konsoliderade verksamheten.  Fokus är dock inte bara på chalmeristerna; dörren står öppen för andra innovatörer och entreprenörer som får ett ställe att gå till för att dela med sig av eller få idéer.

Chalmers nära samarbeten med industriföretag och offentlig verksamhet gör att högskolan är en plats där kunskaper och erfarenheter om Venture Creation är höga.

Helägt dotterbolag för venture creation

Chalmers Ventures är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. I dotterbolaget samordnas Encubator och Chalmers innovation med Chalmersinvest, en av Chalmers första engagemang inom tidiga investeringar.
Investeringsmedlen kommer från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, ägarstiftelsen, som under en tioårsperiod satsar 300 miljoner kronor i Chalmers Ventures. Genom sitt långsiktiga perspektiv lägger Chalmersstiftelsen en grund för nya företag som gynnar inte bara Västsverige utan även hela Sveriges innovationsmöjligheter. Investeringen skapar trygghet även för externa investorer som vill engagera sig i Chalmers startup-bolag. 

Mer information

Publicerad: to 05 feb 2015. Ändrad: må 12 sep 2016