Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Chalmers har samlat sin uppdragsutbildning i en gemensam organisation, Chalmers Professional Education, för att med större kraft kunna erbjuda kompetensutveckling till dig som är yrkesverksam i näringslivet. På sikt skall det finnas högkvalitativ uppdragsutbildning inom alla Chalmers styrkeområden.

Uppdragsutbildning, dvs. specialsydda utbildningar för olika grupper av yrkesverksamma, är en nyckel till Chalmers samverkan med näringsliv och samhälle. Dessa utbildningar är också mötesplatser för kunskapsutveckling och kunskapsnätverk mellan Chalmers och företagen, med samhällsnyttiga produkter och tjänster som ett gemensamt långsiktigt mål. 

Utbildningarna är utformade i enlighet med näringslivets behov och direktfinansieras även av näringslivet.

 

Logotyp för Chalmers professional education

Kontakt

Lindholmen Science Park, Göteborg
Tel 031-772 42 00

info@chalmersprofessional.se 

Webbplats för Chalmers Professional Education

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 04 feb 2016