En kollagebild på tre personer som lyssnar med texten, entreprenörskap är ett sätt att tänka, utveckla idéer och lösa verkliga problem tillsammans för att skapa värde.

UNIK KOMPETENS

På området finns redan idag många etablerade aktörer inom innovation och entreprenörskap. Det här gör Chalmers E-village till ett unikt område med en bredd som sträcker sig från studenter och forskare till inkubatorer och investerare. Allt på ett och samma område. FOUNDERS  LOFT
 
Founders Loft är ett co-working community och inkubator med kontor på Chalmers E-village för digitala tjänsteföretag där entreprenörer möts, följer sina drömmar och bygger sina bolag. Med över 20 års erfarenhet och framtiden i sikte stöttar vi er och ert bolag på resan. Inga andelskrav, full support och mycket hjärta.

foundersloft.se (extern länk)
 
STENA CENTER

Stena Center är en välkomnande och dynamisk plats för utveckling av entreprenörer med affärsidéer baserade på tekniska innovationer. Här kan du hyra en plats eller kontor och hamna mitt i ett sammanhang med andra entreprenörer och innovationsföretag.  
VERAS GRÄSMATTA

Veras gräsmatta fungerar som en naturlig samlingsplats i hjärtat av Chalmers E-village. Här hålls både spontanmöten och större evenemang med koppling till entreprenörskap och innovation. Välkomna att boka eller besöka några av de öppna evenemang som hålls på Veras gräsmatta! 


Kontakta Stena Center för mer information. 


www.stenacenter.se (extern länk)​​​

MÖJLIGHETERNAS KVARTER

På Chalmers E-village finns alla förutsättningar för dig att lära dig något nytt, utvecklas, utmanas och förverkliga din entreprenöriella resa. Genom att skapa ett gemensamt område hoppas vi nu på att fler ska våga förverkliga sina idéer, innovationer och ta sina kunskaper till en helt ny nivå. Läs mer om de olika aktörerna som redan idag finns på området.EN GEMENSKAP

Chalmers E-village handlar om att skapa samverkan och en gemensam plats, som korsbefruktar forskning, utbildning och nyttiggörande. Som vi tror i sin tur kan resultera i världsledande innovationer och entreprenöriellt lärande.
CHALMERS VENTURES​

Chalmers Ventures, med 20-års erfarenhet startar, utvecklar och finansierar forsknings- och kunskapsbaserade företag. De skapar genomslagskraft genom att få forskning och innovationer att nå marknad och skapa framgångsrika företag utav dessa. 
INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP 
PÅ CHALMERS 

Chalmers tekniska högskola är en viktig del av Chalmers E-village tack vare sitt kunnande och resurser kopplat till forskning och utbildning. Innovation och entreprenörskap finns i flera av lärosätets delar och på flera nivåer.

 
TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION​

Institutionen bedriver framstående forskning inom bland annat innovation och entreprenörskap, operations och supply chain management, miljöbedömning och hållbar utveckling samt teknikens roll i samhället. www.chalmers.se/sv/institutioner/tme​​
SAMARBETA ÖVER GRÄNSERNA

Området ska möjliggöra inte bara för uppstarts- och tillväxtbolag att etablera sig och samarbeta över gränserna utan även för forskare, studenter och övriga med ett intresse för entreprenörskap och innovation. Att genom samverkan få inspiration, hitta nya kontakter, få tillgång till ovärderlig expertis och erbjudas hjälp med att förverkliga idéer. 


CHALMERS ENTREPRENÖRSKOLA

Chalmers School of Entrepreneurship förenar en internationellt erkänd akademisk utbildning och forskning genom entreprenörskap. För att skapa värde för samhället genom att utveckla nya och spännande innovativa idéer. ​​CHALMERS INNOVATIONSKONTOR

Chalmers innovationskontor ger stöd och rådgivning till forskare och studenter vid Chalmers för att främja nyttiggörandet av forsknings- och utbildningsresultat och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv.
 
UTBILDNINGSERBJUDANDEN

Chalmers tekniska högskola har en lång tradition av att jobba mitt i verkligheten och med verkliga situationer, nära företag och samhälle. Så när du tar din examen här har du inte bara blivit duktig på att förstå och se lösningar på många av människors mest angelägna problem. Du har även fått en flygande start i en hållbar karriär. För de kunskaper, erfarenheter och kontakter du skaffar dig idag, håller i morgon också.