Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 14 Oct 2021 16:27:54 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Martin-Fagerström-IMS---befordransforelasning-till-bitradande-professor.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Martin-Fagerstr%C3%B6m-IMS---befordransforelasning-till-bitradande-professor.aspxAvoiding a complete failure - Martin Fagerström IMS håller sin befordransföreläsning för biträdande professor<p>Online</p><p>​Välko​mmen till Martin Fagerströms föreläsning &quot;Avoiding a complete failure&quot;.​</p><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/IMS/Övriga/div%20nyheter%20o%20kalender/Martin%20Fagerström/Martin_Fagerstrom_2_IMS_400.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Martin Fagerström, </span><span style="background-color:initial">Docent vid Material- och beräkningsmekanik IMS, håller sin befordransföreläsning för biträdande professor i Computational Fracture Mechanics.</span><div><br /></div> <div><div>Martin är docent i hållfasthetslära, och forskar kring material- och strukturmekanik med fokus på modell- och metodutveckling för att beskriva skade- och brottprocesser i lättviktsmaterial, främst för fiberförstärkta polymerer. Tillämpningen av hans forskning är bred, inkluderande allt från fordonssäkerhet till idrott och hälsa. Han <span style="background-color:initial">är även vice styrkeområdesledare för styrkeområdet Hälsa och Teknik, och också koordinator för Chalmers satsning inom sportteknologi, Chalmers Sports &amp; Technology.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">​</span></div> <span style="background-color:initial"></span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial"><strong>Abstract (engelska)</strong></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong><br /></strong></span></div> <div><strong>Avoiding a complete failure</strong><span style="background-color:initial"><strong><br /></strong></span></div> <div><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">Increasing expectations, stronger requirements and tougher regulations from both end-users and governments are currently pushing the industry to constantly increase their efficiency in developing new, sustainable products and innovative solutions. The increasing demands for a more efficient product development and for novel products with less environmental impact thereby calls for an ever-increasing need of simulation tools that are able to accurately and efficiently predict product performance. At the same time, new research findings in terms of predictive models and improved numerical procedures are continuously opening new opportunities for simulation-assisted developments in application areas where the capability of simulations has been less utilised. </span></div> <div>In this talk, we will particularly discuss material models and numerical methods developed to describe when and how a component or structure is deforming and eventually failing to fulfil its intended function. ‘Failure’ can be defined in many ways, but common to most cases is that the models required to describe the failure are required to capture a rather complex chain of events, while at the same time being computationally efficient. Several examples of projects will be described, which all have been trying to find the delicate balance between predictability/accuracy and computationally efficiency. The discussion will mainly be centered around the needs of the automotive industry, but we will also make outlooks to interesting remaining challenges and opportunities within e.g. aeronautics and health applications.</div> <div>Hopefully, after the talk it will also be clear that the safest way to avoid failure (in research) is to be open to collaborate with local, national and international colleagues with complementary – but essential! – competencies, ideas and energy!</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/martin-fagerstrom.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Martin Fagerström</a></div> <div><br /></div></div></div> ​<br />​https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ett-Västsverige-där-ingen-lämnas-utanför---Årlig-konferens-med-Agenda-2030-i-Väst-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ett-V%C3%A4stsverige-d%C3%A4r-ingen-l%C3%A4mnas-utanf%C3%B6r---%C3%85rlig-konferens-med-Agenda-2030-i-V%C3%A4st-2021.aspxEtt Västsverige där ingen lämnas utanför - Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst<p></p><p>​Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor och ett centralt ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst fokuserar vi lite djupare på hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa just detta.</p>​<div><span style="background-color:initial">Hur får vi med oss alla i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka är de främsta utmaningarna som Västsverige står inför till 2030? Och vad finns det för goda exempel att inspireras av? Det är några av frågeställningarna vi önskar beröra. Under konferensens andra dag kan du välja att fördjupa dig i hur vi får ett inkluderande arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption samt vilken kompetensomställning som behövs till år 2030.</span><div><br /></div> <div>Konferensen arrangeras av Agenda 2030 i Väst under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska Handelskammaren, under två halvdagar. Första dagen bjuder vi på ett program med föreläsare som representerar såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Andra dagen kommer främst att bestå av parallella sessioner och workshoppar. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida med program allteftersom. Varmt välkommen!</div> <div><br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Events/998a0db9-00b9-4628-8ab5-b37c1e60ba90">Läs mer om konferensen, se programmet och anmäl dig här</a></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.2030vast.se/">Agenda 2030 i Väst​</a> är ett samverkansforum med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst är en del av <a href="http://www.gmv.chalmers.gu.se/">Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)</a> vid Chalmers och Göteborgs universitet. </div> <div><br /></div> </div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-för-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-f%C3%B6r-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxErfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp<p>Online</p><p>​Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter. Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagareModerator: Thore Berntsson Språk: Svenska ​</p>​<span style="background-color:initial">Anmälan: Senast 12 oktober till </span><div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller<a href="mailto:%20thore.berntsson@chalmers.se"> thore.berntsson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Program: </div> <div><ul><li>​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1</li> <li>13.45 <br /><b>Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier</b> Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako </li> <li>F<b>rån restprodukt till nytt industriben</b> Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra</li> <li><b>Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer</b> <br />Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers </li> <li><b>Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processe</b>r Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi </li> <li>15.00 Fikapaus </li> <li>15.10 <br /><b>Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter</b> Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB <br /><b>Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis</b> Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik <br /><b>Parallella processer komplicerar projektgenomföranden</b> Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling <br /><b>Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutvecklin</b><b>g</b> <br />Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​</li></ul> <br /><div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom <a href="https://iea-industry.org/">IEA-samarbetet IETS TCP</a>, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.</div> <div>Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med <a href="http://mission-innovation.net/">Mission Innovation​</a>.</div> <div><br /></div> <div>Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.</div> <div><br /></div> <div>För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. </div> <div>Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.<br /><br /></div> <div>Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. </div> <div>Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.<br /><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div>Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP</div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Book-launch-–-Activism-at-Home-Architects-dwelling-between-politics-aesthetics-and-resistance.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Book-launch-%E2%80%93-Activism-at-Home-Architects-dwelling-between-politics-aesthetics-and-resistance.aspxBook launch: Activism at Home. Architects dwelling between politics, aesthetics and resistance<p>Online</p><p>“What is particularly engaging about this book is the range of less well-known projects and architects, each of whom deserve greater recognition for their unique contribution to activism. It shows that the home remains a site of continued interest, fluidity and experimentation” (From the foreword by Sarah Wigglesworth)</p><div>​<span><br />Isabelle Doucet and Janina Gosseye, TU Delft, invite you to the presentation and discussion of their new edited volume <a href="https://www.jovis.de/en/books/details/product/activism-at-home.html"> Activism at Home. Architects dwelling between politics, aesthetics and resistance (Jovis 2021)</a>, with invited guest Irina Davidovici from ETH Zurich.<span></span><span style="display:inline-block"></span></span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2021/Activism-at-home_225x318.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Book cover Activism at home" style="margin:5px" /><br /></div> <div>Activism at Home offers a unique study of architects’ own dwellings; homes purposely designed to express social, political, economic, and cultural critiques. Through thirty case studies by architectural scholars, this book highlights different forms of activism at home from the early twentieth century to today. The architect-led experiments in activist living discussed in this book include the dwellings of Ralph Erskine, Paulo Mendes Da Rocha, Charles Moore, Flora Ruchat-Roncati, Kiyoshi Seike, and many others. Offering candid appraisals of alternative living solutions that formulate a response to rising real estate prices, economic inequality, social alienation, and mounting environmental and cultural challenges, Activism at Home is more than a historical study; it is an appeal to architects to use the discipline’s tools to their full potential, and a plea to scholars to continue bringing architecture's activist practices into focus—whether at home or elsewhere.   <br /><br /><a href="https://www.jovis.de/en/books/details/product/activism-at-home.html">More information about the book can be found here</a> </div> <div><span><h3 class="chalmersElement-H3">Schedule Thursday 21 October 2021: </h3> <div>17.00 Presentation of the book by the editors, Isabelle Doucet and Janina Gosseye </div> <div>17.15 Conversation about the publication with invited guest Irina Davidovici </div> <div>17.45 Q&amp;A   <span style="display:inline-block"></span></div></span><br /></div> <div><strong>Link to the meeting</strong></div> <div> <a href="https://chalmers.zoom.us/j/63877601799">https://chalmers.zoom.us/j/63877601799 </a>  </div> <div><strong>Password: </strong><strong>547931</strong> <br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3> <div> </div> <div><em>This event is jointly organized by Chalmers University of Technology, the Department of Architecture and Civil Engineering, ACE and Delft University of Technology, the Department of Architecture.   </em> </div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraft--nya-utmaningar-i-ett-fornybart-energisystem.aspxVattenkraft – nya utmaningar i ett förnybart energisystem<p>OOTO Café, café, Sven Hultins Plats 2, Johanneberg Science Park 2</p><p>​Nu är det dags för Chalmers styrkeområde Energis fjärde Fredagsseminarium &amp; afterwork.  Vi ses i kafé Ooto, Guldhuset, Johanneberg Science Park, 22 oktober, 15:30-17.00.På detta seminarium ger oss Håkan Nilsson ​och Mohammad Hossein Arabnejad olika perspektiv om vattenkraften som har en nyckelroll för att balansera elsystemet, både i form av effekt och frekvens, när övrig produktion och användning av elen varierar över tid. Så kom, lyssna, och träffa kollegor, Styrkeområdets ledning och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/TM/Personal/håkannilsson.jpg" alt="Håkan Nilsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" /><span style="background-color:initial"><b>Ursprungligen designad för baskraft</b> möter vattenkraften nya utmaningar som en viktig källa för reglerkraft i ett förnybart energisystem med intermittenta produktionsslag. <br /></span><div><ul><li><span style="background-color:initial">​Hur påverkas strömningen i turbinerna av det nya körsättet? </span></li> <li>Hur kör man säkert? </li> <li>Vad är kostnaden för denna reglerkraft? </li></ul> <div><a href="https://research.chalmers.se/person/hani">Håkan Nilsson​</a>, professor i strömningslära, ger en kort översikt över forskningsaktiviteter som ska bidra till svaret på dessa frågor.</div> <div><br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/M2/Personal/IMG_5825%20170.jpg" alt="Mohammad Hossein Arabnejad" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;width:155px;height:155px" />Dr. <a href="/sv/personal/Sidor/Mohammad-Hossein-Arabnejad-Khanouki-.aspx">Mohammad Hossein Arabnejad</a>, post-doc i ett projekt finansierat av SO Energi, ger en fördjupning kring effekterna av kavitation.<br /></div> <div><b style="background-color:initial">Program:</b><br /></div> <div><ul><li>15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Håkan Nilsson, professor i strömningslära, och Dr. Mohammad Hossein Arabnejad. (Språk: engelska)</li> <li>Frågestund.</li> <li>16:00-17:00, Mingel.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgruppen</span><span style="background-color:initial"> för seminariet är forskare och kollegor inom Chalmerssfären.​</span><br /></div> <div><br /></div> <span style="font-weight:700">Relaterat:<br /></span><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">​</a><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx" style="background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Energilagring-till-havs-ger-mer-tillförlitlig-sol--och-vindkraft.aspx">Energilagring till havs ger mer tillförlitlig sol- och vindkraft​</a><br /><div><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vind- + solenergi= ny utmaning för vattenkraften</a><div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.tudelft.nl/en/eemcs/current/humans-of-eemcs/haakan-nilsson/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Håkan Nilsson Visiting Professor TUDelft</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Den surfande professorn</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Från-vindsurfning-till-professorstjänst-.aspx"></a><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Strömningslära på Chalmers</a></span></div></div></div> <div><br /></div> <div><b>Tidigare fredagsseminarier<br /></b><a href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Rapport-SWPTC-i-fokus.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vindkraften är en viktig pusselbit i framtidens elnät​</a><br /><h4 style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;line-height:1.3;margin:0px;padding:0px 0px 5px"><a href="/sv/institutioner/m2/forskning/stromningslara/Sidor/default.aspx" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255, 255, 255);outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​</a><a class="titleLink clickLogger resultTitle" href="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Plast-fran-avfall-till-attraktiv-ravara.aspx">Plast – från avfall till attraktiv råvara</a></h4></div> ​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxRehab Matchmaking Workshop<p>Stora aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5, Göteborg</p><p>Välkommen till denna workshop i samarbete mellan Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Sahlgrenska akademin GU och MedTech West!</p><a href="https://sv-se.invajo.com/event/chalmers%2cinnovationsplattformen%2csahlgrenskauniversitetssjukhuset%2ch%C3%B6gskolanibor%C3%A5s%2csahlgrenskaakademingu%2cmedtechwest/rehabmatchmakingworkshop27october2021" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Läs mer och registrera dig</a> senast 25 oktober.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/CLS-Autumn-research-seminars3.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/CLS-Autumn-research-seminars3.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p>​<div>På höstens tredje seminarium lyssnar vi på vår gästforskare Amy Ou. Mer information om innehållet kommer längre fram. </div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Klimatet,-COP26-och-globala-målen---mer-än-mål-13!.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Klimatet,-COP26-och-globala-m%C3%A5len---mer-%C3%A4n-m%C3%A5l-13!.aspxKlimatet, COP26 och globala målen – mer än mål 13!<p>Webbinarium</p><p>​Välkommen till nästa lärarfortbildning i vår serie om de globala målen för hållbar utveckling! Vid detta tillfälle är temat klimatförändringarna och FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. Lyssna på forskare som medverkar på klimatmötet och forskare som kombinerar litteraturvetenskap med klimatforskning. Deltag också i workshop och spel om klimatet och Agenda 2030 som du sedan kan genomföra i ditt eget klassrum!</p><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px"><span style="font-size:13px"></span></span><span style="background-color:initial;font-size:13px"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif">Hur kan vi bekämpa klimatförändringarna och samtidigt uppnå de andra målen för hållbar utveckling? Hur diskuterar det internationella samfundet om Agenda 2030 på COP26? Hur kan jag som lärare undervisa om klimat och hållbar utveckling på min skola? Det är några av de frågor vi ska beröra på lärarfortbildningen om de globala målen på temat klimat. Begränsa klimatförändringarna är ju ett av hållbarhetsmålen – nr 13 – men klimatfrågan har stor betydelse även för de andra målen.</font></span><div><span style="background-color:initial;font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial;font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif">Under webbinariet medverkar både forskare som har varit med på årets COP och forskare som driver klimatprojekt ur ett humanistiskt perspektiv. Forskarna berättar om hur vetenskapen kan bidra till att minska klimatförändringarna och hur klimatet kopplar till andra frågor om hållbar utveckling. Efter frågestund med forskarna fortsätter fortbildningen med en workshop om klimatet och globala målen som leds av pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet. I en övning, som du sedan kan genomföra med dina elever, får du reflektera över hur klimatmålet hänger ihop med de andra globala målen. Fortbildningen avslutas med att du får prova på att spela den digitala versionen av kortspelet Klimatkoll, utvecklat av forskare vid Chalmers. Spelet ger ökad kunskap om klimat och hållbar konsumtion genom att jämföra hur olika val i vardagen påverkar klimatet.</span><span style="background-color:initial;font-size:13px;font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif">​</span></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-2021.aspxAct Sustainable 2021<p>Studenternas Hus, university building, Götabergsgatan 17, Campus Vasa</p><p>Act Sustainable är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma hållbarhetsvecka för alla studenter, forskare, lärare och annan personal på universiteten. Veckan är 15-19:e november på Studenternas Hus i Vasa.</p><div><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>Varmt välkommen till hållbarhetsveckan Act Sustainable 2021 den 15-19:e november. Act Sustainable är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma hållbarhetsvecka fullspäckad med inspiration, forskning och kunskap för alla studenter, forskare, lärare och annan personal på universiteten.<br /></div> <div><br /></div> <div><div>Den 15:e november slår Act Sustainable upp dörrarna till Studenternas Hus i Vasa och bjuder in studenter, forskare, lärare och all annan personal på universiteten till en hel vecka dedikerad åt hållbar utveckling. Varje dag bjuder på flera evenemang, alla med en unik ingång till och perspektiv på hållbar utveckling och årets tema: Faktivism – Fatta din fakta!</div> <div><br /></div> <div>Veckan kommer gästas av flera keynote speakers, än så länge kan vi avslöja att Maja Lunde är helt klar för ett samtal om hennes succéroman Blå tillsammans med forskare och studenter från Chalmers. <span style="background-color:initial">För h</span><span style="background-color:initial">ela programmet och all information du behöver för att delta se Act Sustainables webbsida (information på engelska)</span><span style="background-color:initial"> </span><a href="https://www.actsustainable.se/">www.actsustainable.se</a></div></div> <div><div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Årets tema: Faktivism – Fatta din fakta!</h2> <div><span style="background-color:initial">Å</span><span style="background-color:initial">rets tema är kanske viktigare än någonsin, och bär med sig en stolt akademisk tradition. Genom kunskap och en bättre förståelse av hur världen fungerar har vi verktygen för att forma och förändra den till att bli något bättre. Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling är ett försök till att göra världen bättre med ett holistiskt angreppssätt som aldrig tidigare har prövats på den här skalan. Vi måste alla bidra med forskning, kunskap och handling. </span><span style="background-color:initial">L</span><span style="background-color:initial">äs mer om årets tema på Act Sustainables webbsida (information på engelska): </span><a href="https://www.actsustainable.se/factivism" style="outline:0px">www.actsustainable.se​​</a></div></div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Håll dig uppdaterad</h2> <div><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">ör mer information om Act Sustainable 2021 besök webbsidan, följ eventet på Facebook eller kontakta Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Student Sustainability Hub i sociala medier.</span><br /></div> <div><br /></div> <div><ul><li>Besök Act Sustainables webbsida (informationen är på engelska): <a href="https://www.actsustainable.se/" style="outline:0px">www.actsustainable.se​</a></li> <li><span style="background-color:initial"><a href="https://www.facebook.com/events/studenternas-hus/act-sustainable-2021-factivism-get-your-facts-straight/312473326902759/">Följ eventet på Facebook här </a>(information på engelska)</span></li></ul></div> <div>Följ Student Sustainability Hub i sociala medier (information på engelska):</div> <div><ul><li><a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub/">Gothenburg Student Sustainability Hub (Facebook)​</a></li> <li><a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/">Student Sustainability Hub GBG (Instagram)​</a></li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">K</span><span style="background-color:initial">ontakt: Karin Bylund karin.bylund@gu.se</span><br /></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Act Sustainable arrangeras och administreras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet. </span><span style="background-color:initial">Läs mer om Göteborgs centrum för hållbar utveckling på </span><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">www.gmv.chalmers.gu.se</a></div></div> <div> <span lang="EN-US"></span><span></span><span></span><span class="y2iqfc"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif"></span></span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Collaboration-in-a-(post-)-pandemic-world.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Collaboration-in-a-(post-)-pandemic-world.aspxCollaboration in a (post-) pandemic world – the need to reconnect and rethink priorities<p>Online</p><p>​Välkommen till Global Sustainable Futures online konferens mellan 9-12 den 16 november 2021.</p><div><em>Mer info i den engelska kalenderposten</em><br />Konferensen riktar sig till forskare och lärare vid Chalmers och Göteborgs universitet och deras partners i låg- och medelinkomstländer i syfte att presentera papers, diskutera och dela erfarenheter av universitetssamarbeten. Presentationerna behöver inte fokusera på effekterna av pandemin, utan vi kommer att be deltagarna att reflektera över hur pandemin påverkar deras arbete och framtida prioriteringar, om alls. </div> <div><br /></div> <div>Deadline för abstracts: 7 september 2021</div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"></h3> <h2 class="chalmersElement-H2">Om programet</h2> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Parallella sessioner:</h3></div> <p class="chalmersElement-P">1. Food systems, nutrition and health </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">2. Energy, innovation and decent work</p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">3. Transforming urban lives   </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">4. Teaching and capacity development in higher education <br /></p> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Keynotes:<span><br /></span></h3> <div> </div> <p></p> <div> </div> <ul><li><span>Swati Parashar, Associate professor at the School of Global Studies vid Göteborgs universitet,<span></span></span> med “Towards Collaborative Futures: The need to reconnect in a post-pandemic world” </li> <li>Sharon Fonn, visiting professor, Sahlgrenska Academy, Göteborgs universitet</li></ul> <div> </div> <div></div> <div> </div> <div><span><span></span></span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span><span>Programkommitté:</span></span></h3> <div> </div> <div><span><span><span></span>Magdalena Eriksson, platform leader Global Sustainable Futures, <br />Liane Thuvander, Architecture and Civil engineering, Chalmers, <br />Ulf Svanberg, Biology and Biological Engineering, Chalmers, <br />Anders Burman School of Global Studies, University of Gothenburg <br />Göran Bondjers, Global Public Health, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.<br /></span></span></div> <div><span><span><br /></span></span></div> <div><span>Konferensen arrangeras av <span>Global Sustainable Futures<span> vid GMV.<br /><a href="https://gmv.gu.se/global-sustainable-futures/news-and-events/news/news-detail//save-the-date--collaboration-in-a--post---pandemic-world---the-need-to-reconnect-and-rethink-priorities.cid1721622">Läs mer på GMV:s webb</a><span></span></span></span></span><span><span><br /></span></span></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <div><strong></strong></div> <div> </div> <p></p></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Design--och-konstruktionsdagen-2021-tema-vind.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Design--och-konstruktionsdagen-2021-tema-vind.aspxDesign- & Konstruktionsdagen 2021<p></p><p>Vind: Aerodynamik i rumslig design och konstruktioner i vår byggda miljö</p><strong>​Vind och vindlaster har stor betydelse när vi planerar och bygger våra städer och dimensionerar våra konstruktioner. Under årets upplaga av Design- och konstruktionsdagen får du höra experter berätta om hur de hanterar vind i höga hus som Karlatornet, och forskare om vindtunneltester och virtuella stadsmodeller.</strong><br /><br /><div>aerodynamics in the spatial and structural design of our built environment</div> Programmet är under arbete:<br />Talare från bland annat VBK, Serneke, SDU Odense och Chalmers/Digital Twin Cities Centre.  https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxMaterials for Tomorrow 2021<p>Online</p><p>INVITATION: The topic of the 2021 Materials for Tomorrow is &quot;Additive Manufacturing – From academic challenges to industrial practice&quot;.The event will take place online, 17 November, 09:30-17:00, with several internationally recognised speakers. This years seminar is devoted to the broad diversity of additive manufacturing, across materials and applications. The lectures cover the additive manufacturing of metals that are printed by laser or electron beam (e.g. for implants and aircraft components), the printing of tissue from bio inks, as well as the printing of thermoplastic polymers.​</p><span class="text-normal page-content">The Initiative Seminar will be fully online and free of charge.<br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e19f2bbb-3ee3-4e2f-b259-173b334d614a" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Register to the seminar</a><br /><br /><b>Program:</b><br /><div><b>09:30</b> Welcome. Moderators <span style="background-color:initial">Uta Klement. and</span><span style="background-color:initial"> Leif Asp, </span><span style="background-color:initial">Materials Science </span><span style="background-color:initial"> Area of Advance</span><span style="background-color:initial">, Chalmers University of Technology.</span></div> <div></div> <div><br /></div> <em>Session 1</em><br /><div><ul><li><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Powder Based Metal Additive Manufacturing: possibilities and challenges</span><br /></span><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_Eduard_Chalmers.jpg" alt="Eduard Hryha" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />P<span style="background-color:initial">rofessor </span><a href="/en/staff/Pages/hryha.aspx"><span style="background-color:initial">E</span><span style="background-color:initial">duard Hryha</span></a><span style="background-color:initial">,</span><span style="background-color:initial"> division of Materials and manufacturing, Industrial and materials science, Chalmers Director of CAM2: Centre for Additive Manufacture - Metal.<br /><span style="font-weight:700"><br />Abstract: </span>Significant development in the area of powder based metal additive manufacturing during last decade resulted in significant expansion of the material portfolio, development of robust  Additative Manufacturing, AM , processes for number of materials and hence resulting in successful industrial application of the technology for the high-value components. Expansion of portfolio of AM materials as well as understanding the properties of AM materials is the must to assure broader industrial implementation of the technology. Hence, state-of-the-art and challenges of the powder-based metal AM, required to pave the way for the broader industrial utilization of metal AM, are discussed. <br /> <br /></span></li> <li><span style="font-weight:700;background-color:initial">Industrialization of AM at Alfa Laval<br /></span><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_Anna_Wenemark.jpg" alt="Anna Wenemark" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Anna Wenemark, Technology Office Manager, Alfa Laval, and Chairman of the board of CAM2.<br /><br />This talk will share Alfa Laval’s journey of industrialization of AM and critical success factors going forward.</li></ul></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><ul><li><span style="font-weight:700">Operando synchrotron characterization of temperature and phase evolution during </span><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">laser</span></span><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700"> powder bed fusion of Ti6Al4V<br /></span></span><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFTvanswygenhoven_helena_2.png" alt="Helena Van Swygenhoven-Moens" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Professor <a href="https://www.psi.ch/en/lsc/people/helena-moens-van-swygenhoven">H<span style="background-color:initial">elena </span><span style="background-color:initial">Van Swygenhoven-Moens,</span></a><span style="background-color:initial"> </span>Paul Scherrer Institute &amp; École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland<br /><span style="font-weight:700"><br />Abstract: </span>Thanks to the high brilliance and the fast detectors available at synchrotrons, operando diffraction experiments during L-PBF have become possible.<br />Two types of operando experiments are presented. The first is performed while printing a 3D Ti6Al4V during xray diffraction. It allows to track with a time resolution of 50µs the dynamics of the α and β phases during fast heating and solidification, providing the cooling rates of each phase and the duration the β phase exists [Hocine et al, Mat Today 34(2020)30; Add Manuf 34(2020)101194 ; Add Manuf 37 (2021)101747]. The second is an operando experiment carried out on a thin Ti6AlV wall while remelting the surface. It allows quantification of the thermal cycles experienced by the material along the building direction [Ming et al, submitted]. Both experiments were carried out at the MicroXAS beamline of the Swiss synchrotron.<span style="background-color:initial">​</span></li></ul></div> <div>Break 10 minutes</div> <div><br /></div> <div><ul><li><span style="font-weight:700">The unique material capabilities of Electron Beam Melting (EBM)<br /></span><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_Joakim-1.jpg" alt="Joakim Åhlgård" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Jo<span style="background-color:initial">akim Ålgårdh</span><span style="background-color:initial">, External Research Lead, GE Additive|EBM.<br /></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Abstract</span><span style="background-color:initial">: </span><span style="background-color:initial">W</span><span style="background-color:initial">i</span><span style="background-color:initial">th the use of a high intensity electron beam as an energy source, the additive manufacturing technology Electron Beam Melting (EBM, or EB-PBF) features unique capabilities on materials processability. This talk will give an overview of the features and technologies present in the EBM process; a deep dive in what makes them exceptional, and how they affect and improve the processing and manufacturing of advanced materials. Examples of current materials and their applications will be presented to give an insight to where the technology is used today and why these materials and applications exist. Further, the material possibilities in the EBM process will be discovered to show the unique material capabilities in the process. <br /><br /></span></li> <li><span style="font-weight:700">Additive manufacturing and metal-based implants</span><br /><a href="https://www.gu.se/en/about/find-staff/anderspalmquist"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFTanders_palmqvist.jpg" alt="Anders Palmquist" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />A<span style="background-color:initial">nders Palmquist</span>​</a><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">D</span><span style="background-color:initial">epartment of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.<br /></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Abstract:</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">dditive manufacturing is becoming an e</span><span style="background-color:initial">stablished fabrication technique within the field of biomaterials, where patient specific implants with integrated porous structures could be built to fit the patient in various clinical applications. Powder based techniques such as SLM and EBM are techniques for fabrication of metal implant for bone anchorage and repair, where preclinical studies show a high potential of as-produced implants. The healing potential could be boosted further in combination with bioactive ceramic coatings. Recent and on-going studies will be presented, ranging from material to clinical applications.</span></li></ul></div> <div></div> <div><br /></div> <div>Lunch 12:10-13:30<br /><br /><em>Session 2</em><br /></div> <div><br /></div> <div><ul><li><span style="font-weight:700">Materials of Yesterday and LSAM<br /></span><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_jan_johansson.jpg" alt="Jan Johansson RISE" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Ja<span style="background-color:initial">n Johansson, </span><span style="background-color:initial">Re</span><span style="background-color:initial">searcher at </span><span style="background-color:initial">R</span><span style="background-color:initial">ISE Research Institutes of Sweden, Division: </span><span style="background-color:initial">Additive Manufacturing<br /></span><span style="font-weight:700">Abstract: </span>T<span style="background-color:initial">h</span><span style="background-color:initial">e recent shortages of plastic materials as well as electronic components have made it difficult for the manufacturing industry to meet the demand. During the pandemic, many companies have temporarily or permanently switche</span><span style="background-color:initial">d to new kinds of products either by choice or necessity. As additive manufacturing can be a good help to accommodate demands of new products so can repurposing industrial robots be a fast and cost-effective way to create the necessary 3D printers for large scale additive manufacturing. </span>B<span style="background-color:initial">y using locally available recycled materials, a long and sometimes brittle supply chain can be shortened and become more resilient and sustainable. Depending on the purpose recycled plastics can be upgraded by wood or other bio based fibres to suit an application. The 3D printing process can in turn be adjusted to handle variations in the recycled raw material.</span></li></ul> <br /></div> <div><ul><li><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_UGO_LAFONTE.jpg" alt="Ugo Lafont" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" /><b>Polymer additive manufacturing for space: from ground to out-of-earth applications</b><br />Ugo Lafont, Space Materials &amp; Technology Specialist at European Space Agency – ESA<br /><span style="font-weight:700">Abstract: </span>Additive manufacturing using thermoplastics present great advantage for the Space sector. From prototyping to flight hardware manufacturing and looking into the the future toward out-of earth manufacturing, this talk aim to expose the different aspect of polymer 3D printing (FFF/FDM) for space application. The European Space Agency is looking into the implementation and use of new materials to enable new applications for space. Polymers and polymer composites specially are part of such focus among others. However, the benefit of new functionalities or capabilities brought by materials shall be assessed against their behaviour under the effect of space environment. Effect of space environment (VUV, Thermal Cycling, ATOX) on the functional performance of advanced thermoplastics materials (PolyEtherEtherKetone-PEEK) focusing on electrically conductive PEEK processed by additive manufacturing will be presented. The results obtained on this material mechanical, optical and electrical performances be presented including demonstrator enable by such material and process combination. The effect of the process and its relation with the material on the final part performance will be discussed as well showing the importance of having a standardised approach to enable accurate part qualification. The recent advances on the use of 4D printing concepts suitable for space application will be exposed and discussed with an emphasis on the role of meso-structuration. Last, the results presented and the role of materials in the implementation and development of out-of-earth / In-space manufacturing capabilities will be put in perspective against the current state-of-the-art and available technologies. <span style="background-color:initial">​</span></li></ul> <br /></div> <div><ul><li><span style="font-weight:700">3D Bioprinted Human Tissue Models for Pharmaceutical and Cosmetic Product Testing<br /></span><a href="https://www.cellink.com/global/faces-bioprinting-meet-cellink-scientific-officer-bite-team-leader-itedale-namro-redwan/"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_Itedale_Namro_Redwan.jpg" alt="Itedale Namro Redwan" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />I<span style="background-color:initial">t</span><span style="background-color:initial">edale Namro Redwan</span></a><span style="background-color:initial">, PhD. Chief Scientific Officer, Cellink<br /><span style="font-weight:700">Abstract: </span>Founded in 2016, Cellink is the leading bioprinting company providing technologies, products and services to create, understand and master biology. <br /></span>W<span style="background-color:initial">ith a focus on the application areas of bioprinting, the company</span><span style="background-color:initial"> develops and markets innovative technologies to life science researchers, enabling them to culture cells in 3D, perform high-throughput drug screening and print human tissue and organ models for the medical, pharmaceutical and cosmetic industries. <br /></span><span style="background-color:initial">Cellink’s bioinks are groundbreaking biomaterial solutions tha</span><span style="background-color:initial">t enable researchers to culture human cells into functional tissue constructs. These bioinks provide an environment similar to native human tissue that cells can thrive in due to adhesion contacts, as wel</span><span style="background-color:initial">l as the ability to be manipulated and remodeled, and direct differentiation and organization. Today, the company’s disruptive bioprinting platforms are used to print tissue structures such as liver, heart, skin and even functional cancer tumor models. During the presentation, some of the latest results obtained using the company’s different bioinks and bioprinters will be summarized.</span></li></ul> <div><br /></div> <br /></div> <div>Coffee break 10 minutes<br /><b style="background-color:initial"><br /></b></div> <div><ul><li><b style="background-color:initial">AM from a pharmaceutical technology perspective <br /></b><a href="/en/Staff/Pages/anette-larsson.aspx"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_Anette-Larsson.jpg" alt="Anette Larsson" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" /><br />Annette Larsson</a><span style="background-color:initial">, </span>P<span style="background-color:initial">rofessor; Chemistry and Chemical Engineering, Pharmaceutical Technology, Co-director for Area of Advance Production. <br /></span><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Abstract: </span><span></span></span><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">M technique used for printing pharmaceutical formulations opens up new areas for the future pharmaceutics. However, there are some challenges. This presentation will discuss challenges when it comes to feeding, deposition and adhesion of pharmaceutical formulations, and also come with suggestion on need</span><span style="background-color:initial">ed next steps of development. To overcome these challenges is a must if the AM technique should be able to provide us with functional pharmaceutics for the future.</span></li></ul></div> <div><br /><span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">​Direct ink writing of thermosetting polymers and composites enabled by frontal polymerization<br /></span></span><a href="https://matse.illinois.edu/people/profile/n-sottos"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/MFT_Nancy_R_Sottos.jpg" alt="Nancy R Sottos" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Nancy R S<span style="background-color:initial">ottos</span></a><span style="background-color:initial"> , Professor at the University Of Illinois Urbana-Champaign, Materials Science &amp; Engineering, Swanlund Endowed Chair and Center for​ Advanced Study.<br /></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Abstract: </span><span style="background-color:initial">T</span><span style="background-color:initial">hermosetting polymers and composites present significant challenges for additive manufacturing due to the required speeds of printing in comparison to the time required for the curing reaction, relaxation of the printed ink, interfacial bonding of the printed layers, and integration of high aspect ratio fibers, among many other factors.  Our group recently developed a technique which combines direct ink writing with frontal polymerization (FP) of the thermosetting resin.  Frontal polymerization is a curing process in which a thermal stimulus initiates a self-pr</span><span style="background-color:initial">opagating reaction wave.  Our printing approach is based on the frontal ring-opening metathesis polymerization of endo-dicyclopentadiene (DCPD) and other comonomers using a thermally activated ruthenium catalyst. The monomeric ink is extruded from a print head onto a heated bed triggering the frontal polymerization (FP) reaction. Heat released from the polymerization activates adjacent monomer to further the curing process, thereby forming a self-sustaining propagating reaction wave that polymerizes the printed filament. The stiff polymerized segment of the filament can structurally support the printed part during its fabrication to produce three-dimensional (3D) free form printed structures with excellent fidelity. Fabricated parts exhibit a degree of cure of 99.2% and do not require further post-processing.  The addition of nanoparticles and other reinforcement phases allows access to a range of rheological profiles between low-viscosity liquid and free-standing elastomeric gel – all of which frontally polymerize upon thermal activation. This presentation will summarize the characterization of ink rheology for printing, influence of printing parameters, addition of reinforcing fillers, and the resulting mechanical properties of the printed structures.</span></li></ul></div> <div><br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e19f2bbb-3ee3-4e2f-b259-173b334d614a" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Register to the seminar </a><br /><br /></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/Additive-manufacturing-can-fundamentally-change-the-way-we-live.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Interview with Uta Klemenet: Additive manufacturing can fundamentally change the way we live</a><br /></div></span><span style="background-color:initial"></span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">About Materials for Tomorrow</span><br /></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">​</a>Materials for Tomorrow is an annual conference - started in 2010 - covering research, education and innovation in materials science. It is one of Chalmers' <a href="/en/areas-of-advance/Pages/Initiative-Seminars.aspx" target="_blank">Initiative Seminars</a>, and is a crucial meeting place for people representing research, innovation and society. ​<br /><br /></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020</a></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx"></a><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">Materials for Tomorrow 2019</a><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2018.aspx">Materials for Tomorrow 2018</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2017.aspx">Materials for Tomorrow 2017</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2016.aspx">Materials for Tomorrow 2016</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2015.aspx">Materials for Tomorrow 2015</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2014.aspx">Materials for Tomorrow 2014</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2013.aspx">Materials for Tomorrow 2013</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2012.aspx">Materials for Tomorrow 2012</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2011.aspx">Materials for Tomorrow 2011</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2010.aspx">Materials for Tomorrow 2010</a></p></div></div> ​​​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centreday_2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centreday_2021.aspxCentrumdag ChaseOn and GHz centre<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>ChaseOn and  GHz Centre now finalize Sweden’s largest wireless research programme between Chalmers and more than 20 industrial partners. At this day, leading researchers from Chalmers and industry summarize our long-term impact on telecom, radar, sensors, medtech, space etc and what we will bring to the next decade of wireless collaborations.  ​The Centre Day will be a hybrid event, both on-site in RunAn and on MS Teams.  ​​​​​ ​​​ ​​​​​​​​​​​</p>​​<div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/75edcf77-1615-4bb7-bd69-d0837eab284a" style="font-family:inherit;font-size:16px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Register for the Centre Day</a><br /><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;background-color:initial">Last day for registration is 26 October</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:20px;background-color:initial">​</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:20px;background-color:initial">​</span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Program</span></h2> <div> <div><span style="background-color:initial;font-weight:700">09:</span><span style="background-color:initial;font-weight:700">30     Registration and coffee</span></div> <div><span style="background-color:initial;font-weight:700"></span><strong></strong><strong style="background-color:initial">10:00     Directors of GHz and ChaseOn: Centre achievements<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">10:30     Transmitters for 5G and beyond<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">11:00     Antenna technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">11:30     RF GaN-technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">12:00     Lunch<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">13:00     Medtech wireless<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">13:30     RF/MW/THz scientific instrumentation<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:00     Wireless systems, sensor technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:30     Chalmers-industry wireless centre research after 2021<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:45     Chairman ChaseOn+GHz Centre: Concluding remarks<br /></strong><strong style="background-color:initial">15:00     ​End of Centre Day and coffee</strong></div> <div><br /></div></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx50 years of MANAGEMENT at CHALMERS<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>Welcome to the seminar: Managing more sustainable futures</p><h3 class="chalmersElement-H3">Program </h3> <div>13:00 <em>Managing sustainable futures at Chalmers</em><br /></div> <div> <span><em>–<span> </span></em></span>Chalmers 2029<em>,</em><span><em></em></span> Prof. <strong>Stefan Bengtsson, </strong>President and CEO of Chalmers, F86</div> <div><span><em>–<span> </span></em></span>Past and present at Technology Management and Economics, Prof. <strong>Maria Elmquist,</strong> Head of Department, I01</div> <div> </div> <div>13:20 <em>Lessons learned from managing through a pandemic</em> <br /><strong>Leif Johansson</strong>, Chairman of Astra-Zeneca, M77, Gustaf Dalén medalist </div> <div> </div> <div>13:45 <em>Managing transformation towards a sustainable world </em><em>–</em><em> An opportunity for Swedish leadership?</em> <br /><strong>Anna Nilsson-Ehle</strong>, Chairman of Vinnova, SIQ and Lindholmen Science Park, F76, Gustaf Dalén medalist</div> <div> </div> <div>14:10 <em>Break with birthday cake</em> <br />MANAGEMENT at CHALMERS 50 years and Prof. Holger Bohlin (1921-2019) 100 years</div> <div> </div> <div>14:45 <em>Managing electrification and more sustainable cities</em><br /><strong>Anna Westerberg</strong>, President Volvo Buses, I00<br /><br /></div> <div>15:10 <em>Managing more sustainable consumption</em><strong> <br />Jesper Brodin</strong>, CEO Ingka Group | IKEA, I95</div> <div> </div> <div>15:35 – 16:00 <em>Panel discussion</em> including Stefan, Maria, Leif, Anna, Anna and Jesper <br />Moderated by Prof. <strong>Mats Lundqvist</strong>, Vice-head TME and Director Chalmers School of Entrepreneurship, F91</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>When:</strong> Friday November 19, 13:00 – 16:00 <br /></div> <div> </div> <div><strong>Where:</strong> Chalmers, Vasa A, Vera Sandbergs allé 8 (limited seats) and on Zoom (webinar)</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> <em><strong> </strong></em></div> <div><strong>Welcome to register below! (or </strong><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e269d824-fd1f-4f39-b769-1dbbe9d2ebc3" target="_blank"><strong>click here</strong></a><strong>)</strong><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS4.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS4.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p>​<br />Höstens fjärde seminarium ges av Michael O'Connell, PhD student på avdelningen Ingenjörsutbildningsvetenskap på CLS. Mer information kommer längre fram.https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-–-Materials-for-futures-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/TANDEM-WEBINAR-%E2%80%93-Materials-for-futures-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for future batteries<p>Online Zoom</p><p>​Welcome to our Tandem Webinar hosted by Chalmers Area of Advance Materials Science.  When: 25 November 2021, at 11 am. Place: Online, Zoom. In this tandem seminar, we will have two presentations dedicated to materials for future batteries. Two hot topics will be covered, one on high-performance materials based on nanoscopic building blocks, and one on carbon fibers for multifunctional composites.</p><b>​<br />The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link:</b><br /><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/67683291498"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">h</span><span style="background-color:initial">ttps://chalmers.zoom.us/j/67683291498</span></a><br /></div> <div><b>Password: </b>530987</div> <div><b>Meeting ID</b>: 676 8329 1498</div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">11:00 am. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li><span style="background-color:initial">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes, <br />Juan J. Vilatela, group leader at IMDEA Materials, centre for applied research, Madrid. Associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. <span style="background-color:initial">​</span></span></li> <li>Carbon fibers for multifunctional composites<span style="background-color:initial">​, </span><span style="background-color:initial">Fang Liu is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span></span><span></span><h2 class="chalmersElement-H2">High-performance materials based on nanoscopic building blocks: from composites to electrodes</h2> <div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Juan-J.-Vilatela.jpg" alt="Juan J Vilatela" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Fostering the enormous potential of nanomaterials requires assembling them as organized structures on a macroscopic scale. For 1D nanomaterials their natural embodiment is as aligned fibres or fabrics that efficiently exploit the axial properties of their constituents. We work with a method to produce macroscopic solids made of 1D nanostructured directly collected as they grow floating in the gas phase. The resulting ensembles are “macromolecular” networks with many superior properties compared to monolithic materials: fibers of carbon nanotubes have tensile mechanical properties above many high-performance polymer fibers; fabrics of CNTs are ideal built-in porous current collectors to eliminate electron resistance limitations in composite battery electrodes, sheets of silicon nanowires are flexible and have high cyclability as lithium-ion battery anodes. </div> <div><br /></div> <div><b>Juan J. Vilatela</b> is a group leader at IMDEA Materials, a centre for applied research based in Madrid. He is also an associate lecturer on Physics, Nanomaterials and Materials Science at the Madrid Polytechnic University and Carlos III University. His group is focused on methods of synthesis and assembly of 1D nanomaterials, and their application for energy storage and as structural elements. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span><strong>Carbon fibers for multifunctional composites</strong></span></h2></div> <span></span><div><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Fang-Liu.jpg" alt="Fang Liu" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Battery weight is one of the critical bottlenecks for electric vehicles. Multifunctionality, for instance integrating energy storage capabilities to structural components, is a key enabling technology in realizing substantial weight savings on the system level. Carbon fibres are widely used as reinforcements in polymer composites, while graphite powders are widely used as negative electrodes in batteries. Thus, using carbon fibres as negative electrodes, together with solid electrolyte and other components, one can build the so-called structural composite batteries. Imaging the doors and hoods of an electric car also store energy! However, almost all carbon fibres were developed from the mechanical point of view; a fundamental understanding on the behaviour of carbon fibres under the dynamic electrochemical and mechanical processes in structural composite batteries, and on the relationship between their performance and microstructure are still largely lacking. We aim to gain a fundamental understanding of carbon fibres in the multifunctional composites.</div> <div><br /></div> <div><b>Fang Liu</b> is Associate Professor at the Department of Industrial and Materials Science. Her research interests are using advanced microscopy techniques to reveal structure-property relationship in multifunctional composites and natural fibre based composites. She is appointed as one of the “Excellence researchers” by the strategic innovation program LIGHTer of Vinnova. <br /><br /><b>Related:</b><br /><a href="/en/staff/Pages/Fang-Liu.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Fang Liu's research ​</a><br /><a href="https://materials.imdea.org/people/juan-jose-vilatela-garcia/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Juan J. Vilatela's research​</a><br /><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/2021-tandem-seminars.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Watch 2021 spring's Tandem Webinars​​</a><br /></div> <div><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxWorkshop om goda exempel på samverkan<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​SAVE THE DATE: Den 2 december bjuder Chalmers och RISE​ in till en workshop med goda exempel på forskningssamarbeten. Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och mervärdet av att arbeta tillsammans, samt hur dessa värden åstadkommits. Den primära målgruppen är forskare vid Chalmers och RISE. Mer information, och program presenteras runt den 20 oktober.   Datum: 2 december, 13:00-17:00  Plats: Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg. ​</p>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS5.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS5.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p><p class="chalmersElement-P">​</p> <p class="chalmersElement-P">På terminens och årets sista seminarium träffar vi Oskar Hagvall Svensson, <span>PhD student på avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap som försvarar sin uppsats. Mer information kommer längre fram.​</span></p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/STS-dagarna-2022.aspxSTS-dagarna 2022<p>TBD</p><p>​Välkommen till STS-dagarna 2022: 4-5 maj i Göteborg, den svenska mötesplatsen för Science &amp; Technology Studies i Sverige. Syftet med STS-dagarna är att skapa en mötesplats för forskare som är intresserade av frågor som rör teknik och vetenskap i samhället.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.