Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 05 Mar 2021 16:26:07 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/chair/kalender/Sidor/AI-Talks-Madhav-Marathe.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/chair/kalender/Sidor/AI-Talks-Madhav-Marathe.aspxAI Talks med Madhav Marathe<p>Zoom</p><p></p><span style="background-color:initial">11 mars,</span><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;"> 2021, 3:00-4:00 pm (lokal tid)</span><div><div style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:14px">Online, Zoom</div> <div style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:14px"><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Title: </span><span style="background-color:initial"><font face="open sans"><span style="font-size:16px"><b>Vaccine prioritization: The role of AI and computing in pandemic planning and response​</b></span></font></span></div> <div style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:14px"><span style="font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div></div> <span style="font-family:&quot;open sans&quot;"></span><div><div><div style="font-family:&quot;open sans&quot;"></div> <div style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px"></div> <p class="chalmersElement-P"><span style="font-family:&quot;open sans&quot;"><span style="font-weight:700">Abstract:</span></span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;"> </span><font face="open sans"><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Infectious diseases cause more than 13 million deaths a year worldwide. Globalization, urbanization, climate change, and ecological pressures increase the risk and impact of future pandemics. The ongoing COVID-19 pandemic has exemplified several of these issues. The social, economic, and health impact of the pandemic has been immense and will continue to be felt for decades to come. <br /></span></font><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;"><br />Computation, computational platforms, computational thinking and lens can play a multi-faceted role in reorganizing, augmenting and supporting global real-time epidemic science and the rapid translation to practical public health systems. Since February 2020, our group has been providing local, state, and federal authorities continuous modeling and analytics support to contain the COVID-19 pandemic. <br /></span><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;"><br />​In this talk, using COVID-19 as an exemplar, I will describe how scalable computing, AI and data science can play an important role in advancing real-time epidemic science. Our recent results on vaccine prioritization strategies to contain the pandemic will be used to illustrate some of these ideas.</span></p></div> <div style="font-family:&quot;open sans&quot;"></div></div> <span style="font-family:&quot;open sans&quot;"></span><div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Zoom: <b><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/0649eac3-12ec-4d41-a640-d20a7d4e82f7">Register for the AI Talks mailing list for instructions</a></b></h2> <h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px"><a href="https://youtu.be/1cap241NOkg"></a></h2> <span style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px"></span><div style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px"><br /></div> <span style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px"></span><div style="font-family:&quot;open sans&quot;"><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:20px">About the speaker</span><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:20px"><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/CHAIR/events/madhav-marathe.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:10px" /></span><font face="open sans">Madhav Marathe is a Distinguished Professor in Biocomplexity, the division director of the Network Systems Science and Advanced Computing Division at the Biocomplexity Institute and Initiative, and a Professor in the Department of Computer Science at the University of Virginia (UVA). </font></div> <div><font face="open sans"><br /></font></div> <div><font face="open sans">His research interests are in network science, computational epidemiology, AI, foundations of computing and high performance computing. Over the last 20 years, his division has supported federal and state authorities in their effort to combat epidemics in real-time, including the H1N1 pandemic in 2009, the Ebola outbreak in 2014 and most recently the COVID-19 pandemic. </font></div> <div><font face="open sans"><br /></font></div> <div><font face="open sans">Before joining UVA, he held positions at Virginia Tech and the Los Alamos National Laboratory. He is a Fellow of the IEEE, ACM, SIAM and AAAS.</font></div> <span style="font-family:&quot;open sans&quot;;font-size:16px"></span></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vastsverige-visar-vagen-för-effektiv-och-storskalig-CCS.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vastsverige-visar-vagen-f%C3%B6r-effektiv-och-storskalig-CCS.aspxVästsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS<p>Zoom</p><p>​CCS (Carbon Capture and Storage) ses som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. För industrin i Västsverige kan CCS vara en nyckel till fossiloberoende och på sikt negativa utsläpp. Men vad krävs av företagen, forskningen och politiken för att satsningarna ska bli verklighet?</p>​<br />Den 12 mars bjuder COWI och Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret in till ett webinarium där de presenterar pågående forsknings- och demonstrationsprojekt inom CCS, som kan leda till att Göteborg och Sverige blir först i världen med att skapa en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i industriell skala.<br /><br />På webinariet medverkar forskare från bland annat Chalmers, representanter från myndigheter, politik och industri.<br /><br /><div><b>Webinariet avslutas med en paneldiskussion där följande medverkar:</b></div> <div>Linda Werner, Preem och Hans Kreisel, Nordion Energi från projektet CinfraCap, samt Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet och Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson Centerpartiet, att diskutera hur de aktuella förutsättningarna och utmaningarna ser ut för storskalig CCS-infångning.</div> <div><br /><b>Föranmälan krävs, senast 10 mars. Webinariet sänds via plattformen zoom.</b><br /><br /></div> <div><a href="https://en-gb.invajo.com/event/cowiochklimatledandeprocessindustri/v%C3%A4stsverigevisarv%C3%A4genf%C3%B6reffektivochstorskaligccs/invite">Läs mer och anmäl dig här &gt;&gt;</a></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Pi-dagen-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Pi-dagen-2021.aspxPi-dagen<p>Online</p><p>​Johan Wästlund: Pi och summan av kvadraternas inverser, från Euler till Youtube</p>​<br /><img class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Illustration pi-dagen" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MV/Kalendarium/Pi_illustration250x250.png" style="margin:5px" />Frågan om summan 1+1/4+1/9+... av kvadrattalens inverser kallades Baselproblemet, och löstes av Leonhard Euler på 1700-talet. Summan är lika med pi^2/6, och många bevis är idag kända. Ett särskilt vackert och enkelt geometriskt resonemang går på sätt och vis tillbaka till Cauchy, men har utvecklats av flera andra matematiker genom åren. Jag har även själv bidragit till detta stycke ”folkmatematik”, som nu är känt genom Youtube som ”the lighthouse proof”. https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Hur-och-när-kan-vi-bygga-klimatneutralt.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Hur-och-n%C3%A4r-kan-vi-bygga-klimatneutralt.aspxMistra Carbon Exit Week: Hur och när kan vi bygga klimatneutralt?<p>Online</p><p>På väg mot ett klimatneutralt byggande. På detta inledande frukostwebbinarie presenterar vi analyser av vad som krävs för att olika byggsystem ska kunna bli klimatneutrala. Vi sammanfattar de tekniska möjligheterna och diskuterar utmaningarna med att hinna implementera dem i tid.</p>​<span style="background-color:initial">D</span><span style="background-color:initial">eltagare: Ida Karlsson, doktorand, Chalmers, Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, Johan Rootzén, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet samt representanter från byggbransch och myndigheter.<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-hur-och-nar-kan-vi-bygga-klimatneutralt/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer info och anmälan på Mistra Carbon Exit​</a></span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Att-bygga-infrastruktur-koldioxidneutralt-går-det.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Att-bygga-infrastruktur-koldioxidneutralt-g%C3%A5r-det.aspxMistra Carbon Exit Week: Att bygga infrastruktur koldioxidneutralt – går det?<p>Online</p><p>​Från produktion av basmaterial till färdig väg. Vi presenterar vår senaste forskning över åtgärder för att minska klimatpåverkan längs värdekedjorna för infrastruktur och dess koppling till energisystemet. På seminariet kommer vi att belysa både tekniska möjligheter och utmaningar.</p>​Deltagare: Lisa Göransson, forskarassistent, Chalmers. Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers m.fl. samt representanter från industri och myndigheter.<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-att-bygga-infrastruktur-koldioxidneutralt-gar-det/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information och anmälan på Mistra Carbon Exit​</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Mistra-Carbon-Exit-Week-Mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp.aspxMistra Carbon Exit Week: Möjligheter och utmaningar för personbilstrafiken att klara nollutsläpp<p>Online</p><p>​Detta webbinarium belyser hur trenderna inom elektrifiering, självkörande bilar och delningstjänster kan påverka den svenska personbilstrafikens möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan 2045. På vilket sätt kan de underlätta och försvåra uppfyllelsen av utsläppsmålen? Vad har vi för styrmedel att tillgå för att nå målen?</p>​Deltagare: Daniel Johansson, docent Chalmers, Frances Sprei, docent Chalmers, Ella Rebalski, doktorand Chalmers samt representanter från näringslivet och myndigheter.​<br /><br /><a href="https://www.mistra.org/kalendarium/mistra-carbon-exit-week-mojligheter-och-utmaningar-for-personbilstrafiken-att-klara-nollutslapp-fokus-pa-elektrifiering-sjalvkorande-bilar-och-delningstjanster/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan och mer information om webbinariet på Mistra Carbon Exit</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Online</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-seminar-Materials-for-solar-energy.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-seminar-Materials-for-solar-energy.aspx​Tandem Seminar – Materials for Solar Energy<p>Online</p><p>It’s time for this year&#39;s second Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 26 March 2021, at noon (12 am). Place: Online. In this webinar we will have two presentations dedicated to materials for solar energy conversion, specifically how we can manipulate the solar spectrum to make better use of it, will be covered.</p><div><div>The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: </div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69478470128">https://chalmers.zoom.us/j/69478470128</a></div> <div><b>Password: </b>302447</div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /><b>Program:</b><br /><ul><li><span style="background-color:initial">Noon, at 12:00. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-director Area of Advance Materials Science</span></li> <li>Developing solid-state photon upconverters based on sensitized triplet–triplet annihilation, Angelo Munguzzi, <span style="background-color:initial">Associate Professor - Università Degli Studi Milano Bicocca - Materials Science Department.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li>Toward solid state singlet fission: Insights from studies of Diphenylisobenzofuran−Semiconductors and Pentacene-decorated gels, Maria Abrahamsson, <span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Professor of Physical Chemistry at the Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology</span><span style="background-color:initial">​.<br /><br /></span></li></ul></span></div> <div><span style="background-color:initial"> <div><strong><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/angelo_Mon.jpg" alt="Angelo Monguzzi" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Developing solid-state photon upconverters based on sensitized triplet–triplet annihilation.</strong></div> <div>The conversion of low-energy light into photons of higher energy based on sensitized triplet–triplet annihilation (sTTA) upconversion in bicomponent systems is emerging as the most promising wavelength-shifting methodology to recover sub-bandgap solar photons, because it operates efficiently at excitation powers as low as the solar irradiance. Excellent efficiencies have been obtained in liquid environments as well as in prototype upconversion enhanced solar cells, but the research is still focused on the realization of affordable solid states upconverters suitable to be implemented in current solar technologies. We show here that controlled confinement of the upconverting materials in nanostructured or nanosized materials can improve the material performance at low powers. The result presented will show demonstrate how this strategy can represent a crucial guideline for the future development of upconverting photonic devices operating at subsolar irradiances suitable for technological implementation.</div> <div><br /></div> <div>Angelo Monguzzi is Associate Professor in Condensed Matter Physics at Department of Materials Science of the University Milano-Bicocca. His research is focused on the development of advanced organic and hybrid functional nanomaterials for applications in molecular photonics, photon management and bio-imaging. The main line of his current research is the development of advanced materials for photon managing application aimed to enhance the performance of the current solar technologies.</div> <div><br /></div> <div><strong><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/A_Maria.jpg" alt="Maria Abrahamsson" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Toward solid state singlet fission: Insights from studies of Diphenylisobenzofuran−Semiconductors and Pentacene-decorated gels.</strong></div> <div>Singlet fission has emerged as a promising way to overcome the Shockley−Queisser limit in solar energy conversion applications, and a few studies have claimed proof-of-principle results. Singlet fission relies on precise geometric organization of chromophores, which can be hard to achieve in the desirable solid-state materials. Here, two different self-assembly approaches will be described and the insights we gained from detailed spectroscopic studies will be discussed. We demonstrate that both the environment and the nature of the semiconductor substrates can have large impact on the efficiency and that care must be taken when designing new materials. </div> <div><br /></div> <div>Maria Abrahamsson is Professor of Physical Chemistry at the Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology. She is also the director of the Materials Science Area of Advance Chalmers University of Technology. Her research interests are centered around light matter interactions and electron and energy transfer in molecules and materials that can be used for conversion of solar energy into fuels as well as electricity. She is also chair of the Gothenburg branch of the Swedish Chemical Society.</div></span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/ACE-Talks---Lars-Strannegard.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/ACE-Talks---Lars-Strannegard.aspxACE Talks 2: Lars Strannegård<p>Online</p><p>​Under den andra delen i ACE seminarie- och samtalsserie gästas vi av Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och en förespråkare för vikten av att att föra in konst och kultur i utbildningen.</p><br /><p>ACE är inne i en förändringsprocess som syftar till att frigöra den fulla potentialen i vårt breda kunskapsfält, och ACE Talks ​som är en del i strategiarbetet syftar till att genom samtal med inbjudna personer inspirera till att se omvärlden och oss själva i nytt ljus. I del 2 av ACE Talks får vi möta rektor Lars Strannegård. Genom hans ledarskap har Handelshögskolan i Stockholm under flera år siktat mot en bredare epistemologisk inramning av kärnämnesområden och kunskap, inte minst genom att lyfta fram den mänskliga dimensionen i kunskapsbasen i en tid av digitalisering och robotisering. Detta inkluderar inte bara kritisk reflektion och självmedvetenhet utan betonar även empati och kulturell bildning. Under medverkan i ACE Talks kommer Lars Strannegård att presentera den djupare filosofin bakom hur han driver lärosätet och i efterföljande samtal med ACE viceprefekt för forskning, Lars Marcus, utforskas drivkrafter och mekanismer vidare.</p> <p></p> <h3 class="chalmersElement-H3">Program</h3> <p></p> <p>Introduktion – Lars Marcus</p> <p>Föreläsning – Lars Strannegård</p> <p>Frågestund <br />Paus<br />Samtal mellan Lars Strannegård och Lars Marcus<br />Frågestund</p> <h3 class="chalmersElement-H3">Bio</h3> <p>Lars Strannegård blev docent vid Handelshögskolan i Stockholm 2002 och har varit forskare vid Centre for Advanced Studies in Leadership vid samma högskola. Han har varit gästforskare vid Scandinavian Consortium of Organizational Research (SCANCOR) i USA och vid University of St. Gallen i Schweiz. Mellan 2006 och 2009 var han gästprofessor och professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot organisation, vid Uppsala universitet.  Lars Strannegård innehar sedan 2010 Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap, vid Handelshögskolan i Stockholm, och var högskolans prorektor 2012-2014. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker. <br /><br />Lars Strannegård efterträdde den 1 juni 2014 Karl-Olof Hammarkvist som rektor för Handelshögskolan i Stockholm.  År 2015 invaldes han till ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. <span>Lars Strannegård<span style="display:inline-block"></span></span>  är styrelseledamot i Statens Kulturråd och Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö. Han var tidigare vice styrelseordförande för Svensk Form, styrelseledamot i Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (RIFO), Nyckelviksskolan, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, Kollektiva upphovsrättsersättningsnämnd (KUN) samt Raster förlag. Lars Strannegård är också medgrundare till Röda Sten Konsthall i Göteborg.  </p> <p><a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Stranneg%C3%A5rd">Källa: Wikipedia </a><br /></p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2021.aspxEngineering Health 2021<p></p><p>​Välkommen till vårt initiativseminarium våren 2021!​ ​​​</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Toppbilder/Engineering-Health-2021-750.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><div>Initiativseminariet Engineering Health har underrubriken <strong>Joining forces in healthcare solutions</strong>. De två dagarna är öppna för alla och kostnadsfria.<br /><br /><span style="background-color:initial"><a href="http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/health/news/Pages/Engineering-Health-2021.aspx">Hela programmet finns nu tillgängligt här​</a>.</span><div><a href="https://ui.ungpd.com/Events/2257cee4-fde6-4cec-ac3c-d2462f0d9b62">Anmäl dig här!​​</a><br /><br /></div> Det två dagar långa eventet är uppdelat i fyra delar:</div> <div><div>• <strong>New technology:</strong> Pushing the boundaries in diagnostics and treatment</div> <div>• <strong>Prevention:</strong> Keep out (of the hospital)!</div> <div>• <strong>Restoring health:</strong> New solutions for rehabilitation</div> <div>• <strong>Modern treatment:</strong> Personalised health- and self-care<br /><br /></div></div> <div>​Vi presenterar stolt vår inspirationstalare <strong>Carolina Klüft</strong>, som kommer att tala om sitt engagemang i Generation Pep och ungas hälsa.<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ett-dygn-forskning-live.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Ett-dygn-forskning-live.aspxEtt dygn livesänd forskning<p>Digitalt</p><p>​På HSB Living Lab bedrivs forskning varje dag, och varje natt. Under 24 timmar, med start den 15 april öppnas digitala dörrar till labbet. Då kan alla ni som är nyfikna och som vill dyka djupare i HSB Living Labs projekt, diskutera forskningens framsteg och hur projekten kan appliceras i vår vardag. Under hela dygnet bjuder vi på intressanta insikter från utvalda projekt, seminarier, paneldiskussioner och interaktiva visningar, i en digital sändning från labbet i Johanneberg.</p>​<img src="/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/PublishingImages/HSBLIVINGLAB_24H_INBJUDAN.jpg" alt="Ett dygn av livesänd forskning" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px" /><br /><br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar-Materials-for-batteries.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar-Materials-for-batteries.aspxTandem Webinar – Materials for batteries<p>​Online Zoom</p><p>​​It’s time for our third Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 27 April 2021, at noon (12 am). Place: Online.we will have two presentations dedicated to materials for batteries. Two hot topics will be covered, one on the use of digital twins for battery manufacturing and one on development and advanced modelling of battery electrolytes – from DFT to artificial intelligence.</p>​<span style="background-color:initial">The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: <br /></span><p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><a href="https://chalmers.zoom.us/j/66540969416">https://chalmers.zoom.us/j/66540969416</a><span lang="EN-US"></span></p> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"><b>Password:</b> 018200</span></p> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"><br /></span></p> <div><span style="font-weight:700">Program:</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">Noon, at 12:00. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Maria Abrahamsson, Director Area of Advance Materials Science</span></li> <li>Digital Twin of Battery Manufacturing, <span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">lejandro A.Franco, Professeur des Universités, Université de Picardie Jules Verne, </span><span style="background-color:initial">Junior Member of Institut Universitaire de France.</span><span style="background-color:initial">​</span></li> <li><span style="background-color:initial">Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence, Patrik Johansson, Professor, Material Physic, Department of physics.</span></li></ul></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/alejandro.jpg" alt="Alejandro Franco" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Digital Twin of Battery Manufacturing</span></div> <div>The autonomy, life-time and safety of lithium-ion batteries (LIBs) strongly depends on the manufacturing process of their electrodes. This encompasses numerous steps and parameters influencing the final electrode properties: porosity, tortuosity, conductivity, etc. And finally affects the electrochemical behavior when the LIB is used in e.g. electric vehicles. The traditional approach to optimize the process is trial-and-error, which is both time consuming and costly. The ERC ARTISTIC project develops a digital twin of the LIB manufacturing process, couples machine learning to multi-scale physical modeling and high throughput experimental characterization. We can already predict with high accuracy the impact of manufacturing parameters on the electrode properties and final LIB behavior, promising to significantly accelerate the manufacturing optimization. <br /><br /></div> <div>Prof. Alejandro A. Franco at the Université de Picardie Jules Verne (Amiens, France) is Junior Member of the Institut Universitaire de France and leads the Theory Open Platform of the ALISTORE European Research Institute. He is an expert on multiscale modeling and AI/ML techniques applied to battery research, and most notably has an ongoing ERC project on this topic: <a href="https://www.erc-artistic.eu/">ARTISTIC. </a></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700"><img src="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/PublishingImages/Patrik.jpg" alt="Patrik Johansson" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Advanced Modelling of Battery Electrolytes – From DFT to Artificial Intelligence </span></div> <div>The impact of battery technology on society is tremendous and it is a feat of materials science. However, we still need more understanding to enable truly rational optimization, especially w.r.t. the electrolyte &amp; the electrolyte/electrode interfaces. By looking at various structure-dynamics relationships using a wide tool-box of modelling techniques and protocols, we can indeed reveal many profound details. Some examples targeted by DFT are the fundamentals of ligand-exchange and transport mechanisms, very important for more “exotic” systems, such as highly concentrated electrolytes, where many simplifications and the traditional know-how breaks down. At the other end we find artificial intelligence to be useful to evaluate the habits of researchers(!), but also for much more mundane things such as to classify electrolytes.<br /><br /></div> <div>Prof. Patrik Johansson at the Department of Physics at Chalmers has for &gt;25 years combined understanding of new materials at the molecular scale, often via ab initio/DFT computational methods and IR/Raman spectroscopy, with battery concept development and real battery performance. His special interest is different kinds of electrolytes stretching from liquids via gels and polymers to solids. He focuses on various next generation battery technologies: Na-ion, Li-S, Mg, Ca, Al, etc. Prof. Johansson was recently appointed vice-director of the Graphene Flagship and is also co-director of the ALISTORE European Research Institute. In 2015 his team won the Open Innovation Contest on Energy Storage arranged by BASF for his new ideas on Al-battery technology (prize sum 100,000€) and he recently started Compular AB together with two of his PhD students to market the CHAMPION software. </div> <p class="MsoPlainText" style="margin-bottom:10px"><span lang="EN-US"></span></p> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxProduktion i rymden<p>online</p><p> </p>​Den nya rymdåldern är här! Det tar vi fasta på i årets initiativseminarium som spinner vidare på 50-årsfirandet av månlandningen.​​<div><span style="background-color:initial">Hur tillverkar man för rymden? Vad forskar man på i rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.<br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar--Design-for-new-sustainable-thermoplastics-and-their-nanocomposites.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Tandem-Webinar--Design-for-new-sustainable-thermoplastics-and-their-nanocomposites.aspxTandem Webinar – Design for new sustainable thermoplastics and their nanocomposites<p>Online Zoom</p><p>​​It’s time for our fourth Tandem Webinar held by Chalmers Area of Advance Materials Science. When: 4 May 2021, at 11 am. Place: Online.In this tandem seminar, we will have two presentations dedicated to sustainable materials engineering. Two hot topics will be covered, one on the transfer of Chemistry from flask to extruder and one on the design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications. This collaboration has been selected in 2020 by Genie Initiative at Chalmers.</p>​<span style="background-color:initial">The webinar is held on the platform zoom. To login and participate, click on the following link: <br /></span><a target="_blank" href="https://chalmers.zoom.us/j/65610819731" style="font-weight:400;outline:0px;font-family:lato, helvetica, arial">https://chalmers.zoom.us/j/65610819731</a><span style="font-family:lato, helvetica, arial"></span><span style="font-family:lato, helvetica, arial;float:right;margin-right:32px"><a class="edit" style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial"><span class="glyphicon glyphicon-share"></span></a></span><div><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">assword</span><span style="background-color:initial">: </span><span style="background-color:initial"><font face="lato, helvetica, arial"><span style="font-size:13px"><span></span><b>913556<br /><br /></b></span></font></span><span style="font-weight:700">Program:</span><br /><ul><li><span style="background-color:initial">At 11:00 am. </span><span style="background-color:initial">The webinar starts. Moderator: Professor Leif Asp, Co-director Area of Advance Materials Science</span></li> <li><span style="background-color:initial"></span>Transfer of Chemistry from flask to extruder. <span style="background-color:initial">Rosica Mincheva, Research assistant at Laboratory of Polymeric and Composite Materials - University of Mons. </span></li> <li>Design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications.<span style="background-color:initial">  Giada Lo Re, Associate Professor, Engineering Materials, Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Thecnology.</span></li></ul> <span style="font-weight:700;background-color:initial"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/Rosica.jpg" alt="Rosica Mincheva" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Transfer of Chemistry from flask to extruder. </span></div> <div><div>Applicability of chemical reactions is often limited to batch processes, while Industry demand requires continuous production. As reactive extrusion, between all reactive processing techniques, ads versatility to continuity, transferring chemistries from a flask or batch reactor to REx seems quite intriguing. To reach this goal, we have adapted polymers surface modification, grafting and synthesis to extruders. Moreover, we are now showing how solid-state reactions, such as transefterifications, can work in extruders in order to continuously produce polymers and (nano) composites for advanced applications.</div> <div><br /></div> <div><b>Rosica Mincheva</b> is a lecturer and associate researcher at the Laboratory of Polymeric and Composite Materials at the University of Mons, Belgium. She studies macromolecular chemistry and engineering, and preparation of nanostructured materials, via controlled polymerization, polycondensation and solid-state reactions, for their transfer to reactive (melt) processing. </div> <div><br /></div> <div><div><span style="font-weight:700"><img src="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/PublishingImages/giada.jpg" alt="Giada Lo Re" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />Design of reactive extrusion methods for lignocellulosic nanocomposites towards large scale applications.</span> </div> <div>A distinctive feature of studying biopolymeric materials relates to the search for relations between the structure (on different levels), the processing and the material properties. The use of such materials requires an adaptation of the processing techniques in relation to their rheological and thermal properties, with the aim of a nanostructure control for improved mechanical and /or other physical properties. Specific interests focus on understanding how the structure-modification of cellulose and lignin affects their viscoelastic properties and processability. </div> <div>Strong attention is devoted to advances in understanding the processing-structure-properties relationships of materials, including bottom-up approaches for material engineering from the molecular design towards new routes for sustainable reactive processing, aiming at the control of the material nanostructure.</div> <div><br /></div> <div>Giada Lo Re serves as Associate Professor at Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology, Sweden from 2018. She has been laureated with the 2012 best PhD Thesis in Chemical Engineering and Materials Science (AIMAT, Italy) and awarded with the Green Materials Prize 2016 (Institution of Civil Engineers in London, UK).  She has been senior researcher in UMONS University (Belgium), Rensselaer Polytechnic Institute (NY, USA), KTH (Stockholm, Sweden).</div></div> <span style="background-color:initial;font-family:lato, helvetica, arial;font-size:13px;font-weight:600"></span></div> <div><span style="background-color:initial;font-family:lato, helvetica, arial;font-size:13px;font-weight:600"><br /></span></div>