Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 22 Jun 2021 13:29:18 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Hallbara-beteendeforandringar---ett-mojliggorande-perspektiv.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/kalendarium/Sidor/Hallbara-beteendeforandringar---ett-mojliggorande-perspektiv.aspxHållbara beteendeförändringar - ett möjliggörande perspektiv<p>Zoom</p><p>​Webbinarium 3 i seminarieserien om konsumentteknik och användarcentrerad produktutveckling</p><div>​<div>Datum: 25 augusti 2021</div> <div>Tid: 08.30-09.15<br />Plats: Zoom<span style="display:inline-block"></span></div> <div><br /></div> </div> <div>För att skapa ett hållbart samhälle krävs det att vi människor ändrar våra beteende i vardagen. (En medveten) Design av produkter och tjänster har stor möjlighet att påverka detta. Företag och offentliga aktörer försöker exempelvis genom “nudging”, “gamification” och andra sätt uppmuntra eller styra hållbara beteende. Men, med ett användarperspektiv blir det tydligt att människor inte bara kan knuffas till att “bete sig rätt”, utan det måste också skapas nya möjligheter som tillåter och underlättar nya beteenden som fungerar i vardagen.  Oskar Rexfelt och Helena Strömberg, båda forskare vid Avdelningen Design &amp; Human Factors, kommer att prata om hur man tar ett möjliggörande perspektiv på hållbara beteenden och cirkulär konsumtion. Hur skapar man innovativa, användarcentrerade, lösningar som sänker tröskeln för en hållbar vardag?</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Anmälan</h2> <div>Webbinariet är kostnadsfritt. </div> <div>Anmäl Dig genom att skicka ett mejl till <a href="mailto: lena.bendrioua@chalmers.se">lena.bendrioua@chalmers.se</a>. Någon dag innan webbinariet får Du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter.</div> <div> </div> <div> </div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-roll-i-ett-framtida-energisystem.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-roll-i-ett-framtida-energisystem.aspxVattenkraftens roll i ett framtida energisystem<p>Online</p><p>Vattenkraften har funnits i dryga hundra år, och gör idag närmare halva jobbet för att vi i Sverige ska ha konstant tillgång på el. Men med vind- och solenergins framsteg utsätts vattenkraften för nya prövningar, och hur ser utvecklingen för vattenkraften ut framöver kopplat till EUs nya direktiv och miljölagstiftning?  ​Den 14 september, 12.00-13.45, välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett webbinarium där forskare och aktörer inom energibranschen diskuterar och ger olika perspektiv på vattenkraftens roll , och vad som krävs för att den ska vara den reglerande tekniken för sol- och vindkraft i ett framtida energisystem.</p><div><div><b style="background-color:initial">Program och talare:</b><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span><div><ul><li>Moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde energi</li> <li>”Hu<span style="background-color:initial">r länge håller en damm och andra utmaningar för Vattenkraften”</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">redrik Engström, finanschef och forsknings- och utvecklingsansvarig för vattenkraft, Vattenfall.</span></li> <li>”V<span style="background-color:initial">attenkraftens flexibilitet ur ett systemperspektiv&quot;, </span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">Hanna EK Fäldt, Doktorand, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Chalmers.</span></li> <li>&quot;<span style="background-color:initial">V</span><span style="background-color:initial">attenkraftens framtida roll i ett förnyelsebart energisystem</span><span style="background-color:initial">&quot;, </span><span style="background-color:initial">L</span><span style="background-color:initial">isa Göransson, Forskarassistent, Rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers.</span></li> <li>&quot;<span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">ur påverkas </span><span style="background-color:initial">vattenturbiner</span><span style="background-color:initial"> i </span><span style="background-color:initial">rollen</span><span style="background-color:initial"> som reglerkraft&quot;, </span><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">åkan</span><span style="background-color:initial"> Nil</span><span style="background-color:initial">sson, Professor, </span><span style="background-color:initial">Mekanik och maritima vetenskaper, S</span><span style="background-color:initial">trömningslära, Chalmers.</span></li> <li>&quot;<span style="background-color:initial">B</span><span style="background-color:initial">ranschens utmaningar för hållbar energiproduktion&quot;</span><span style="background-color:initial">, </span><span style="background-color:initial">Anna</span><span style="background-color:initial"> Jivén, VD/CEO </span><span style="background-color:initial">Vattenkraftens Miljöfond</span><span style="background-color:initial"> Sverige AB</span><span style="background-color:initial">.</span></li></ul></div> <div><br />Frågestund och paneldiskussion</div> <div>Språk: Svenska<br /><br /><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/a4ffe590-2799-4870-b1d4-f449ae013a64"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan och inloggningslänk till webbinariet​​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><i>Välkomna </i></div> <div>Maria Grahn, </div> <div><i>Director of Energy Area of Advance </i></div></div> <div><i><br /></i></div> <div><b>RELATERAT</b></div> <div><a href="https://vattenkraftensmiljofond.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vattenkraftens Miljöfond​</a><b><br /></b></div> <div><a href="https://www.vattenfall.se/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vattenfall</a></div> <div><span></span><a href="https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften</a><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Vind--+-solenergi=-ny-utmaning-för-vattenkraften.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vind- + solenergi= ny utmaning för vattenkraften​</a><br /><a href="/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Havsvatten-kan-lagra-vindkraftens-eloverskott.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Havsvatten kan lagra vindkraftens elöverskott​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Fakta.</span><br />Vattenkraften i Sverige Vattenkraft är förnybar, bidrar till liten klimatpåverkan i våra nordliga ekosystem och kan fungera som reservkraft för andra mindre reglerbara elproduktionsslag som sol och vind. Men som vattenkraften bedrivs i Sverige idag har den också negativ påverkan på de akvatiska ekosystemen. Mellan 1900 och 1950 anlades ett stort antal vattenkraftverk i Sverige, till en början längs sydsvenska älvar och senare i Norrland. Exempel på sydsvenska kraftverk är Jonsereds kraftstation (invigd 1901), Ebbes kraftstation (invigd 1906) och Olidans kraftverk (invigd 1910) i Göta älv. Olidans kraftverk, även kallad Trollhättans kraftstation var på sin tid &quot;Sveriges nationalkraftverk&quot;. Idag står Vattenkraft för cirka 30 - 45 procent av produktionen av elektricitet i Sverige. De mest kraftproducerande älvarna är Lule älv i Norrbotten och Indalsälven som rinner genom Jämtland och Medelpad. De största vattenkraftverken finns i övre Norrland. Genom riksdagsbeslut är Kalix älv, Torne älv, Piteälven och Vindelälven skyddade från vidare utbyggnad. Vattenkraften har en nyckelroll för att balansera kraftsystemet. När andelen sol- och vindenergi ökar får vattenkraftens flexibilitet ökad betydelse, bland annat genom korttidsreglering. Källa: Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen.<br /></div> ​</div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2021.aspxInitiativseminarium: Where are we going?<p>Digitalt event</p><p>Trends and research directions in transports</p>​<br /><span style="background-color:initial">Transport är inte längre bara transport.</span><div><br /></div> <div>Idag ser vi på transporter på ett helt nytt sätt: som del av olika kontexter och system. Nya transportlösningar är nyckeln till att uppnå en hållbar personmobilitet och godstransporter, i ett nytt – och säkert – samhälle. Den tekniska utvecklingen av delade och/eller självkörande transporter och hållbara bränslen går nu fort. Samtidigt har e-handeln växt dramatiskt under pandemin, och nya transport- och logistiklösningar efterfrågas.</div> <div><br /></div> <div>Gränserna mellan olika forskningsfält börjar också suddas ut. Vi ser en ökad tvärvetenskaplig ansats, och transportfrågor integreras därmed med frågor som rör energi, stadsbyggnad och informationsteknologi. I Göteborg är Green City Zone ett exempel på detta nya sätt att se på transport och stadsbyggnad.</div> <div><br /></div> <div>Dessa snabbväxande trender ger upphov till nya idéer, och skapar också behov av diskussioner och dialog. Styrkeområde Transport arrangerar den 21 september initiativseminariet Where are we going? Trends and research directions in transports. Dagen delas in I fem delar, med focus på dialog och interaktion:</div> <div><br /></div> <div>• Transport and urban development</div> <div>• Horizontal collaboration for efficient and effective logistics and transport</div> <div>• Safety in the value chain</div> <div>• Active mobility</div> <div>• The role of hydrogen in the transport system</div> <div><br /></div> <div><strong>Välkommen till detta initiativseminarium</strong>, med avstamp i att transport inte bara är att förflytta sig från A till B; det handlar om hur vi lever våra liv.</div> <div>​<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-diagnostik-bildbehandling-och-AI.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-diagnostik-bildbehandling-och-AI.aspxWorkshop: Diagnostik, bildbehandling och AI<p></p><p>​Välkommen till denna workshop!​​</p><span style="background-color:initial"><br /></span><span></span><div>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers, via CHAIR och styrkeområde Hälsa och teknik, arrangerar en workshop för att initiera forskningssamverkan inom diagnostik, bildbehandling och  AI. Syftet är att skapa nya konstellationer som kommer att driva på den viktiga och nödvändiga utvecklingen för att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar.<br /><br />Workshopen kommer att vara innehålla korta presentationer från PIs (cirka fem minuter vardera), en kafferast med posterutställning, samt tematiska diskussioner där forskningsbehov och gemensamma intressen ska identifieras. Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch.</div> <div><br /></div> <div>Workshopen hålls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5.<br /><br /></div> <div><div>Frågor? Kontakta <a href="mailto:magnus.kjellberg@vgregion.se">Magnus Kjellberg​</a> (magnus.kjellberg@vgregion.se)</div> <h2 class="chalmersElement-H2"><a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX9rTyo5oUE5MhBAD5UPV_d5UOVhLNzFJV0VaS1FZWFFMMEhFN0dXSzFBSS4u">Anmäl dig här!​</a></h2></div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbsmassa-oktober-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbsmassa-oktober-2021.aspxExjobbsmässa<p></p><p>Styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet anordnar en gemensam exjobbsmässa.​​</p>​<br /><span style="background-color:initial">Den 7 oktober är det dags för den tredje gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – formar gemensamt en mässa som återkommer varje termin.</span><div><br /></div> <div>Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin öppnar även upp för projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida.<br /><br />Mer information om eventet kommer senare!<a href="/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/Master-thesis-project-fair.aspx"></a></div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxWorkshop: Rehabilitering<p></p><p>Välkommen till denna workshop i samarbete mellan Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och VGR!​​​​</p>​<br />Workshopen är planerad att hållas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, aulan på Blå stråket 5 (ingång genom huvudentrén), och pågå mellan 13.00-16.00 följt av en informell träff fram till 17.00. Registrering öppnar inom kort.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx50 years of MANAGEMENT at CHALMERS<p>TBD</p><p>Welcome to register for the seminar: Managing more sustainable futures</p><span><span style="display:inline-block"></span></span><strong>– Are big sustainability bets more on the agenda after Covid 19? And if so, how?</strong><br /><strong>– How will digitalization transform how we manage?</strong><br /><strong>– </strong><strong>How should management care about entrepreneurial ecosystems and even social intrapreneurs?</strong><br /> <br />In the program: <br /><strong>Stefan Bengtsson</strong>, F86, President and CEO of Chalmers<br /><strong>Jesper Brodin</strong>, I95, CEO Ingka Group | IKEA <br /><strong>Anna Nilsson-Ehle</strong>, F76, Gustaf Dalén medalist, chairman of Vinnova, SIQ and Lindholmen Science Park<br /><strong>Leif Johansson</strong>, M77, Gustaf Dalén medalist, chairman of Astra-Zeneca<br /><strong>Anna Westerberg</strong>, I00, President Volvo Buses<br /><br />Since the start of industrial management at Chalmers 50 years ago, Sweden has had large global impact. Volvo safety solutions and Astra-Zeneca drugs that are just two examples that have saved millions of lives. Management today includes governance and corporate citizenship as well as entrepreneurship and realizing more sustainable innovation.<br /><br />This seminar takes a long-term perspective in celebrating past achievements while addressing emerging futures. It brings together Chalmers alumni, students, and faculty to increase our understanding of how we better can manage a sustainable future.<br /><br /><div>Save the date to this digital and – hopefully – live seminar: November 19, 2021, 13.00-16.00.</div> <div><br /></div> <em><strong> </strong></em><div><strong>Welcome to register below! (or </strong><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e269d824-fd1f-4f39-b769-1dbbe9d2ebc3" target="_blank"><strong>click here</strong></a><strong>)</strong><br /></div> <div><br /></div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.