Collagebild på Chalmers E-village området och en glad kvinna. Bildtext Välkommen till Chalmers E-village.

Chalmers E-village är en mötesplats för innovation och entreprenörskap inne​ på Chalmers tekniska högskola. Beläget på campus Johanneberg och mitt i universitetets kreativa miljö. En plats full av möjligheter för studenter, forskare, entreprenörer, uppstarts- och tillväxtbolag och andra som är intresserade av att samverka, dela idéer och utbyta kunskap.