​Daniel Birgmark i aktion.
​Foto: Svenska Seglarförbundet

Segling

Med hjälp av avancerade datorberäkningar och en 260 meter lång vattenbassäng genomför Chalmers högintressanta studier av de olympiska seglingsklasserna. Möjligheten att undersöka båtar i fullskala ger unika resultat som kan föra svensk segling framåt!

Chalmers har beräkningsexpertis och testanläggningar i världsklass och är väl rustat för forskning inom seglingsområdet. Vi arbetar tillsammans med klubbar, förbund och företagspartners i ett flertal forskningsprojekt.

I de olympiska seglingsklasserna, med små och lätta jollar för en eller två personer, utgör besättningens vikt en avsevärd andel av totalvikten. Båtens uppträdande beror därför i hög grad på var i båten besättningen placerar sig och hur besättningen rör sig. Med hjälp av avancerade datorberäkningar arbetar vi med att koppla samman olika områden – hydrodynamik, aerodynamik, stelkroppsrörelser, reglerteknik och fluid/strukturinteraktion – för att hitta lösningar på dessa komplexa problem. Beräkningarna kombineras med banbrytande mätningar i vattenbassängen, i samarbete med SSPA Sweden AB, och har lett till nya insikter om hur man seglar Laser- och Optimistjollar.

Andra spännande projekt inkluderar utveckling av turbulensstimulatorer på masten, konstruktion av flexibla skrov för att minskat motstånd i vatten samt tillämpning av spelteori för att välja strategi vid starten av en seglingstävling. Eller varför inte en flygande Optimist…

Mer information finns på engelska

Läs mer om våra kompetensområden

Publicerad: fr 11 sep 2015. Ändrad: on 29 maj 2019