Advanced Steel Engineering 3

Chalmers Konstruktionscentrum samordnar tillsammans med KTH och LTU och LTH en doktorandkurs inom området stålstrukturer - "Advanced Steel Engineering". Kursen består av tre separata block om två dagar vardera och hålls på Chalmers under mars, april och maj.

Advanced Steel Engineering 2018 syllabus.pdf
Block 3:
Fatigue of metals
Fatigue of welded details
Fatigue assessment with local approaches
Fracture mechanics applied to fatigue
Fatigue-life improvement techniques
Fatigue damage in steel Bridges
För anmälan kontakta Mohammad Al-Emrani: mohammad.al-emrani@chalmers.se
Kategori Seminarium
Plats: SB-huset, Sven Hultins Gata 6
Tid: 2018-05-17 10:00
Sluttid: 2018-05-18 16:00

Publicerad: on 21 feb 2018.