Göteborg översikt

Den förorenade staden - urban efterbehandling?


Presentationer från den 11 oktober hittar du här:
Sammanställning av svar workshop1 Jord och massor samt workshop2 Vatten och sediment finns här:


Takten på pågående omvandling och utbyggnad av städer och infrastruktur saknar motstycke i svensk historia - samtidigt som mycket av marken vi vill använda för utveckling är mer eller mindre förorenad. Efterbehandling av förorenad mark, vatten och sediment är därför idag en ofrånkomlig del av de flesta stadsutvecklingsprojekt. Kom med när FRIST anordnar en dag där vi tillsammans tar ett helhetsgrepp på urban efterbehandling!

Efter många år av forskning och samverkan inom dessa frågor har vi inom FRIST identifierat några nyckelaspekter för att åstadkomma en mera effektiv och hållbar efterbehandling av förorenad mark, vatten och sediment  i en urban miljö:
 • Utvärdering av hållbarhet – vad behöver vi ta hänsyn till för att säga att en åtgärd faktiskt är både effektiv och hållbar?
 • Metoder för efterbehandling, återvinning och återanvändning – hur kan vi behandla de områden vi vill använda på ett så resurseffektivt sätt som möjligt? Hur kan vi återvinna värdefulla material och hur kan vi återanvända jordmassor för att minska deponeringen av avfall?
 • Planeringsfrågor – hur kan frågor omkring hanteringen av förorenade områden integreras i högre grad än idag i planeringsprocessen?

Välkommen till en workshop på Chalmersska huset där vi presenterar delar av vårt arbete och diskuterar frågeställningarna med er representanter från myndigheter, konsultbolag, problemägare och statliga verk. Workshopen är viktig för att belysa aktuella och centrala frågor inom efterbehandling, och för att knyta ihop forskning och utveckling med branschens behov.

Den förorenade staden - inbjudan och program

Anmälan till seminarie- och workshopdagen är tyvärr stängd!
Hur anmäler jag mig?

Deltagaravgift är 1100:- exkl.moms. Anmälan och betalning via kort görs här
Är du intresserad av att delta men saknar möjlighet att betala deltagaravgiften via kort, kontakta catharina.bjork@chalmers.se

​Program:
09.00 – 09.30 Dropin registrering, kaffe med fralla
09.30 – 09.45  Välkommen! Moderator Malin Norin (NCC)
Urban efterbehandling – inledning. Lars Rosén & Ann-Margret Strömvall (Chalmers)
09.45 – 10.15 Utmaningar vid stadens omvandling – exemplet Göteborg. Henrik Kant, (Göteborgs Stad)
10.15-10.30 Kaffe
10.30 – 11.30 BLOCK 1: Tema jord och massor
 • Bedömning av miljörisker inom förorenade områden. Resultat ffrån projektet APPLICERA.


  Dan Berggren Kleja (SLU/SGI)
 • Utmaningar och möjligheter med riskbaserad hantering av förorenade massor.


  Jonny Bergman (RGS Nordic) • Renovas arbetar med förorenade massor
  Nanna Bergendal & Sixten Lindberg (Renova)
 • Cirkulär hantering av förorenade massor.  Petra Brinkhoff (NCC), Jenny
 Norrman & Lars Rosén (Chalmers)
 • Vad är effektiv och hållbar efterbehandling?
  Lars Rosén & Jenny Norrman (Chalmers)
11.30-12.15 Workshop: Tema "Jord och massor"
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 BLOCK 2: Tema "Vatten och sediment"
 • Hantering av förorenat dagvatten i staden.
  Lena Blom (Göteborgs
Stad/Chalmers)


 • Är Mikroplaster från trafiken – ett problem för urbant dagvatten?
  Ida Järlskog (VTI/Chalmers)
 • Hållbara lösningar för hantering av föroreningar från vägar och dagvatten.
  

Karin Björklund & Anna 
Markiewicz, (Chalmers)
 • Förorenade sediment i staden – Länsstyrelsens perspektiv.

  Henrik Bengtsson & Uffe Schultz, (Länsstyrelsen)
 • Metallförorenade sediment – en dold skatt?
  

Anna Norén (Chalmers) & Karin Karlfeldt Fedje (Renova/Chalmers)

14.15 – 15.30 Workshop: Tema "Jord och massor"
15.30 – 16.00 Summering
Kategori Konferens; Seminarium
Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Tid: 2018-10-11 09:30
Sluttid: 2018-10-11 16:00

Publicerad: ti 03 jul 2018. Ändrad: fr 26 okt 2018