Workshop om lokaler för psykiatrisk vård

Deltagare beskrev visioner och lokaltypologier
Tisdagen den 6/2 samlades ett 50-tal vårdpersonal, vårdplanerare, arkitekter och brukarrepresentanter för den första av två workshopar om lokaler för psykiatrisk vård. Efter inspel från forskningsvärlden, SKL, patientorganisationer och vårt grannland Norge arbetade deltagarna intensivt med att beskriva visioner för psykiatrins framtida lokaler samt definiera och beskriva lokaltypologier. Workshoparna är delaktiviteter i det utvecklingsprojekt kring lokaler för psykiatri som CVA utför på uppdrag av PTS, Program för teknisk standard. Resultatet sammanställs i form av ett illustrerat konceptprogram liknande de CVA tidigare tagit fram för PTS: www.ptsforum.se/forskning

Publicerad: må 12 feb 2018.