Temadagar i Stockholm 2018

​6 mars och 17 april

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.
CVA anordnar regelbundet seminarier, workshops och temadagar kring aktuella frågeställningar inom vårdbyggandet på Chalmers. Under våren 2018 gästar vi för andra gången Stockholm med två temadagar. Dagarna består av föreläsningar och avslutande diskussion.

6 mars 2018

Varför bygger vi fel ibland - när vi vet bättre?

Kunskap och kvalitet inom vårdbyggandet


Sverige befinner sig mitt i den största investeringsvågen i vårdbyggnader sedan 1970-talet. Samtidigt som detta sker, genomgår vården omfattande förändringar. Att fånga in vårdens kontinuerliga omdaning och samtidigt framtida behov och omsätta dessa till byggnader är en utmaning. För att lyckas med det behöver vi både bättre samordna och systematisera kunskap om hur man ska bygga på bästa sätt och utveckla dynamiska planeringsprocesser som stödjer kontinuerlig implementering av kunskap och innovation. Hur sker samordning och kunskapsbygge för vårdbyggandet idag och vilket stöd finns centralt och regionalt? Hur arbetar byggsektorn och hur kan forskning och akademi samverka med andra aktörer och stödja i detta?
Norge och Danmark investerar också just nu stort i nya vårdbyggnader. Men kunskapsgrunden utformas och används på olika sätt. Vad kan vi lära av varandra?

Slides från 6 mars

Video från temadagen 6 mars på SKL Play

Program för temadagen 6 mars

 

17 april 2018

Framtidens vårdcentral - ett närsjukvårdscentrum?

Att bygga för framtidens vård utanför sjukhusen


Att planera, uppföra och utrusta vårdbyggnader är en process som tar lång tid. 10 år från att planering påbörjas till inflyttning och den första patienten kan tas emot och behandlas är inte ovanligt. Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av investeringar i sjukhus. Men, om Sverige ska behålla den höga kvaliteten på sin hälso- och sjukvård till rimliga kostnader, innebär den medicinska och demografiska utvecklingen att vi i framtiden behöver organisera vård och omsorg annorlunda och flytta ut mer av vården från sjukhusen, till primärvård och hemmen. Omställningen innebär såväl en perspektivförskjutning som en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär personcentrering i dess processer och att primärvården blir basen i hälso- och sjukvården. Även samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas och förbättras.
För att möta denna omställning så att det finns lokaler den dag de nya strukturerna och organisationerna är på plats, behöver vi redan nu börja tänka hur dess vårdbyggnader ska planeras. Vilka nya arbetssätt behöver utvecklas? Hur påverkar digitaliseringen patienternas möte med vårdens byggnader? Var ska de placeras och hur ska de utformas? Behövs sjukhus som vi känner till dem idag?

Program 17 april

Adress: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20 i Stockholm. Lokal: Torget. Tid: 10-16. Deltagande är kostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår.  
Anmäl deltagare till cva.arch@chalmers.se.
Lokalen rymmer 60 personer, 40 platser är reserverade för landstingen fram till 1 februari. 
Övriga platser fördelas efter ”först till kvarn” - principen.


Publicerad: må 11 dec 2017. Ändrad: ti 10 apr 2018