Temadag om lokaler för framtidens psykiatri den 16 oktober 2018

Öppet för anmälan
Plats: Palmstedtsalen, Chalmers konferens, Chalmersplatsen 1, Göteborg.
Tid: 16 oktober 2018 kl.10.00 - 16.00.
Deltagande är kostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår. Anmäl deltagare här.

En god vårdarkitektur kan stödja patienters välbefinnande, integritet och värdighet. En god vårdmiljö är extra viktig inom psykiatrin. Där är den fysiska miljön en komponent i patienternas behandling såväl som ett stöd för personalens dynamiska säkerhetsarbete.

Det planeras och byggs många psykiatriska vårdbyggnader både i Sverige och i övriga Norden. Kunskap och erfarenheter samlas och utvecklas i dessa projekt och forskning finner nya rön och samband. Så vad vet vi egentligen om betydelsen av lokalers utformning för psykiatrisk vård?

Temadagen fokuserar på den senaste kunskapen kring utformning av lokaler för psykiatrisk vård. Här presenteras det då just färdigställda evidensbaserade konceptprogram om lokaler för psykiatri som CVA utvecklat tillsammans med PTS (Program för teknisk standard). Det blir också presentationer av inspirerande nya byggnader för psykiatri samt olika inspel om ny kunskap från forskning och goda exempel.

Utöver föreläsningar kommer utrymme för samtal och diskussion att finnas. 


Publicerad: on 09 maj 2018. Ändrad: to 21 jun 2018