​Foto: Göran Lindahl

Forum vårdbyggnads höstkonferens 2017

​Forum vårdbyggnad genomförde sin höstkonferens i Malmö 21-22 november 2017. Första dagen presenterades arbetet med de stora nyinvesteringarna i vårdbyggnader i Region Skåne vid sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Andra dagen fokuserade på byggnader för cancervård med bland annat exempel från Köpenhamn och Maggie Centers från England och Skottland. 

Publicerad: må 27 nov 2017.