ETH ​Zürich
​Foto: Göran Lindahl

CVA på ETH Value Lab, Zürich

​Göran Lindahl deltog
​Den 22 och 23 mars deltog Göran Lindahl från CVA på en workshop på ETH, Value Lab, Zürich om COST-förslaget Smart Hospital Architecture research environment (SHAre). 13 forskare från hela Europa deltog i workshopen och diskuterade angreppsätt för verksamhetsnära planering med stöd av digitala modeller. Forskarna representerade flera olika områden, från ITmoch arkitektur till medicin och designteori. Avsikten var att bearbeta ett utkast till ansökan till COST, en EU finansiär för forsknings- och innovationsnätverk.

Publicerad: to 05 apr 2018.