Vindkraft i skog: utmattning och livslängd

​I detta projekt används LES-beräkningar (det vill säga numeriska noggranna lösningar av Navier-Stokes ekvationer) av ett atmosfäriskt gränsskikt ovanför och i skog. Från resultatet av dessa tas ögonblickliga, turbulenta strömningshastigheter fra, som används för att beräkna utmattningslaster på vindturbinen. Ett vindkraftverk placerat i ett skogsområde förutsätts utsättas för ökad turbulens och vindskjuvskikt jämfört med om vindkraftverket står i ett öppet landskap. Beräkningarna i projektet bekräftar denna hypotes och kunde dessutom kvantifiera den effekten. Vindlasterna och utmattningslasterna på vindkraftverket blir nästan tre gånger större i ett skogsområde jämfört med i ett öppet landskap.

Publicerad: sö 07 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016