Utveckling av kompoundlagerkoncept för vindkraftsapplikationer

​Växellådor till vindkraftverk drabbas ofta av förtida lagerhaverier. Haverierna uppvisar en ny typ av skador med vitetsande spricksystem under löpbanan. Ett föreslaget sätt att motverka uppkomsten av dessa skador är att öka hållfastheten hos löpbanan i lagret. I det här projektet har ett nytt lagerkoncept utvecklats för högpresterande lager. Lagren tillverkas genom pulvermetallurgi där en högpresterande ytmaterial HetIsostatPressas (HIP) på ett billigare kärnmaterial. Detta möjliggör att skräddarsy egenskaper såsom seghet och restspänningar.

Publicerad: sö 07 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016