Triblade rotorblad förstudie

​Triblade är en ny teknik för rotorblad till vindturbiner som gör att bladen kan göras längre, starkare och mycket lättare än i dag. Tekniken kan potentiellt minska bladens vikt med upp till 80% och göra det möjligt att tillverka dubbelt så långa blad som i dag. I projektet har de strukturella och aerodynamiska egenskaperna analyserats genom simuleringar samt anpassat designen till Chalmers testturbin. Vidare är vindtunneltester planerade och en prototyp av en kritisk del av tekniken håller på att produceras.

Publicerad: sö 07 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016