Modeller för elektrisk drivlina för vindkraftverk

Målet med detta projekt är att utveckla modeller för permanentmagnet-synkrongenerator med intern kortslutning för att förstå generatorns beteende i detta driftläge. Med denna kunskap kan effektivare detekteringsmetoder skapas vilket i sin tur kan begränsa efterföljande skador. Både analytiska och finita elementmodeller har skapats för den vanligaste interna kortslutningen: mellan två lindningsvarv. Efter en matematisk ommodellering av den analytiska modellen visade det sig att nya övertoner uppstår i generatorströmmarna om dessa också ommodelleras matematiskt. Detta bekräftades av den finita elementmodellen. Nuvarande fokus i projektet är att utvidga modellerna för fler generatorgeometrier samt att testa modellerna i mer realistiska scenarier.


Publicerad: on 03 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016