Last- och riskbaserad underhållsstyrning för vindkraftverk

​Vindkraftverk har visat sig vara en lovande lösning på ett hållbart energisystem. Tillförlitlighet av vindkraftverk har blivit en viktig faktor som kommer att avgöra omfattningen av vindkraft i framtida energisystem. Brister i vindkraftverk kan ta lång tid att reparera och leder då till perioder med minskad intäkt. Projektet föreslår ett ramverk för underhållsstyrning som ska ge riktlinjer till vindkraftsägare för hur de ska kunna förutsäga fel och minska tiden för att reparera fel. Tillgången till stora mängder mätdata från vindkraftverk har gjort det möjligt att utveckla nya metoder för att förutsäga framtida fel i vindkraftverk. I projektet presenteras också en metod för att använda olika typer av mätdata från vindkraftverk för att förutsäga fel i kritiska komponenter i vindkraftverk. Denna information kan användas för att schemalägga en underhållsåtgärd för att ersätta den komponent som kan gå sönder och därmed minska risken för oplanerad nedtid.

Publicerad: on 03 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016