Effektivitet och påverkan av avisningsutrusning på blad till vindkraftverk

​Kallt klimat och risk för isbildning kan orsaka produktionsförluster och minskad livslängd för vindkraftverk. Genom diskussioner med vindkraftsägarna definierades ett projekt för att utvärdera om forskning kan hjälpa industrin att utveckla effektivare avisning av bladen. Syftet med projektet var att utveckla modeller, simuleringsteknik och experimentella metoder för att utvärdera effektiviteten av avisningsutrustning och dess inverkan på den förväntade livslängden för turbinbladen. Projektet har även utvecklat tillverkningstekniken för att bygga effektivare avisningssystem.

Publicerad: on 03 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016