Aerodynamiska laster på rotorblad

​En noggrann modellering av rotorbladen för att förutsäga turbinlaster tillåter oss att designa och optimera rotorbladen vilket bidrar till att minska drifts- och underhållskostnaderna. För detta ändamål har en tidsberoende Vortex Lattice Fri Wake metod utvecklats för att studera de aerodynamiska belastningarna. Den är baserad på den potentiella, friktionsfria och virvelfria flödesteorin där den är kopplad till tabulerad vingprofildata och en semi-empirisk modell för att ta hänsyn till viskositet och ostabila effekter. Den nuvarande interna koden innehåller olika moduler som kan öka dess användningsområde för att hantera ett brett spektrum av driftsförhållanden, såsom förändringar av turbinkomponenter och turbulent inkommande flöde. Den har validerats mot flera andra befintliga koder och samt vindtunnelmätningar.

Publicerad: on 03 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016