Ökad tillgänglighet på avisningsutrustning på blad till vindkraftverk

​Projektet kommer att studera och utvärdera vanligt förekommande skador på blad och utveckla snabba och tillförlitliga reparationsmetoder för att öka funktionen av avisningsutrustning för att säkra effektiv produktion från vindkraftverk. Utöver det ska ny teknik för att övervaka funktionaliteten hos AIS-systemen (Anti-Ice Systems) att utvärderas. Experiment och validering kommer huvudsakligen att utföras i processlaboratoriet vid Swerea SICOMP, men också i full skala på vindkraftverk. Det huvudsakliga målet är att öka effektiviteten i vindkraftverk i kallt klimat under isförhållanden.

Publicerad: sö 07 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016