Tatsiana Lobovkina

Studerande av cellmigration genom att konstruera cellmodeller i mjuka material

Tatsiana LobovkinaTatsiana Lobovkina (Tanya) har en framtidsdröm: att fullt ut förstå hur de molekylära beståndsdelarna i biologiska celler iscensätts som svar på externa stimuli. Många biologiska processer som sårläkning, cancermetastaser och kroniska inflammationssjukdomar delar alla ett starkt beroende av fenomenet riktad cellmigration (cellvandring).

Idag är kunskapen om de underliggande mekanismerna för sådana rörelser låg på grund av komplexiteten i de biologiska systemen, liksom av begränsningar i de existerande experimentmetoderna. I sitt arbete konstruerar Tanya nya cellmodellsystem genom att dissekera de molekylära beståndsdelarna av celler och bygga syntetiska membranmotsvarigheter , för att belysa viktiga aspekter av cellrörelser.

Läs resten av artikeln på engelska >>

Publicerad: to 02 apr 2015. Ändrad: fr 05 feb 2016