Center for Business Innovation

Center for Business Innovation bedriver forskning om teknikbaserade företags innovationsutmaningar med specifikt syfte att utveckla kunskap om metoder och processer som ökar den innovativa förmågan. I denna forskning är företag involverade som aktiva aktörer och kunskapsbildare.

Publicerad: fr 17 okt 2014. Ändrad: to 17 dec 2015