Marco Vassena

Doktorand, avdelningen för informationssäkerhet, Institutionen för data- och informationsteknik.

Hitta min personliga hemsida på ​http://www.cse.chalmers.se/~vassena/

Publicerad: to 08 okt 2015. Ändrad: on 23 aug 2017