Resultat

Här finns länken till projektets slutrapport samt en åtta sidig sammanfattning av projektet.

 

Sammanfattning

Slutrapport

Last modified: October 09, 2015
Responsible for this page: josber

 SEARCHUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196