WP - ledare

Jordf_169.jpg


Jordförbättringsprodukter

WP 1.1
Lars Svensson
Hasselfors Garden

 

WP 3.1
Björn Schouenborg
                                               CBI
                                               bjorn.schouenborg#cbi.se

 

                                               WP 4.1
                                               Ann-Mari Fransson
                                               SLU
                                               ann-mari.fransson#slu.se
                                           


 


 

Cement_168.jpg


Cementbundna produkter

WP 1.2, 3.2
Björn Lagerblad
CBI

 

WP 4.2
Hans-Erik Gram
Cementa
hans-erik.gram#cementa.se


 


Funktmat_169.jpg


Funktionella Ballastprodukter

WP 1.3, 3.3, 4.3
Erik Hulthén
Chalmers
erik.hulthen#chalmers.se
 


Filler_168.jpg


Fillerprodukter

WP 1.4
Jan Bida
MinFo
jan.bida#minfo.se


WP 3.4
Björn Lagerblad
CBI
 

WP 4.4
Mattias Bäckström
Omya


 


 


Last modified: October 26, 2012
Responsible for this page: josber

 SEARCHUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196