Kontakt


Prof. Magnus Evertsson

mail: magnus.evertsson at chalmers dot se
tel: + 46(0)31 772 1368
mob: + 46(0)709 218 708

Chalmers Tekniska Högskola


Projektledare Rebecka Stomvall
mail: rebecka.stomvall at chalmers dot se
tel: + 46(0)31 772 3551
mob: + 46(0)704 218 708

Chalmers Tekniska Högskola 

Gathering_536.png

Last modified: October 03, 2012
Responsible for this page: josber

 SEARCHUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196