OM PROJEKTET

Projektet startades i september 2012 och avslutades i januari 2015. Utmaningen var att ersätta natursand med maskinellt framställd sand. Under projekttiden byggdes en krossanläggning hos Chalmers tekniska högskola som sedan var ute på en 49 veckor lång forskningsturné. Tekniken som testats var VSI krossning i kombiantion med vindsiktning. 20 olika bergtäkter deltog och material krossades fram och testades inom fyra arbetsspår.

  • Anläggningsjordar
  • Cementbundna produkter
  • Funktionella produkter
  • Fillerprodukter

Projektet har visat att det går att ersätta naturgruset i betong för i stort sett alla bergmaterial och att det väsentligt går att höja fillerkvalitén hos materialen. För Anläggningsjordar och funktionella produkter har projektet visat att det finns hög teknisk potential att ersätta naturgruset också inom dessa områden.

Under fliken resultat finns projektets slutrapport publicerad.

VISION

På ett uthålligt sätt försörja samhället med ”ballast” för samhällsbyggnad genom att ersätta den ändliga resursen naturgrus.


UTMANING

Ersätta naturgrus till 100 %

-Säkra Miljömål 9 & 15

-Frikoppla samhället från ett behov av en ändlig resurs som kommer ta slut inom en överskådlig framtid

-Utveckla bättre slutprodukter genom maskinellt framställda material:

  • Starkare och resurssnålare
  • Stabil produktion och kvalitet
  • Nya tillämpningar och produkter

-Nyttiggöra mer av det finmaterial som oundvikligen produceras


Kontakt:

Rebecka Stomvall

rebecka dot stomvall at chalmers dot se

Magnus Evertsson

magnus dot evertsson at chalmers dot se

 SEARCH


 

Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial: VINNOVA dnr 2012-01196