robinol_Robin_Olsson

Robin Olsson

  • Gästforskare, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap
0

Robin Olsson har forskat inom kompositmekanik sedan 1988, bland annat vid Flygtekniska Försöksanstalten i Bromma och vid Imperial College i London. Sedan 2008 arbetar han vid Swerea SICOMP i Mölndal, och samarbetar kontinuerligt med Chalmers och industrin i olika projekt om användning av kompositmaterial, framförallt för framtida lättviktsfordon. Robin Olsson har under lång tid arbetat med slagrespons och skadetålighet hos kompositer, men har under senare år framförallt arbetat med modellering av kompositer vid krock. Inom detta område handleder han ett antal doktorander vid Chalmers.