Lotta Sjögren

  • Administrativ koordinator, M2 Verksamhetsstöd, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Pdb-registrator, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Administrativ Koordinator på campus Lindholmen och Avdelningsadministratör för Maritima Studier.