itoa_Adriana_Ito

Adriana Ito

  • Doktorand, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap
0

Adriana Ito är doktorand vid avdelningen för Produktionssystem. Hon har en bakgrund inom Kemiteknik, Logistik och Supply Chain Management och 10 års erfarenhet inom oljeindustrin.

Adrianas forskning är inriktad på produktionsstörningshantering: från den nuvarande statusen till industrin 4.0. En produktionsstörning är en oväntad händelse som gör att produktionen inte fungerar som planerat. Genom att minska störningarna garanterar vi högre produktionsprestanda och personalsäkerhet.