doucet_Isabelle_Doucet

Isabelle Doucet

  • Professor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik