Khalil Al Handawi

  • Gästforskare, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap