Tyck till om webbplatsen

Dina synpunkter är värdefulla för oss! 

Använd detta formulär för att lämna synpunkter på webbplatsen. Notera att vi inte kommer ha möjlighet att svara dig, men ange gärna din e-mejladress om vi skulle behöva återkomma med frågor, återkoppla till dig eller hjälpa dig vidare.

Kategori / Category
Om dig / About you Obligatoriskt fält*
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter. / Information submitted here will be processed by Chalmers to administer this issue. Read more about processing of personal data at www.chalmers.se/personaldata.