Service Management and Logistics

Tjänsteinslaget ökar i många slags produktion, i såväl privat som offentlig sektor. Medarbetare vid den tidigare avdelningen för Service management och logistik arbetar med frågor kring utveckling, leverans och förbättring av tjänster, med utgångspunkt dels i en enskild organisation och dels i en leverantörskedja. Forskningen fokuserar främst på fyra sektorer: transportindustri, samhällsbyggande, hälso- och sjukvård samt tillverkningsindustri.

Notera: Från 1 januari 2024 är avdelningen integrerad i Innovation and R&D Management och Supply and Operations Management

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du den tidigare avdelningens forskningsprojekt och publikationer.