Radarfjärranalys

Bild 1 av 2
Moln över havsis i arktis.
Radartorn i skog från två vinklar.
Vi mäter koncentration och rörelser hos havsis.

Forskningen syftar till ny kunskap om metoder och tillämpningar för fjärranalys med radar.

I arbetet ingår att utveckla signal- och bildbehandlingsalgoritmer, mätsystem och modeller för elektromagnetisk spridning. Mätningar görs med radar från satellit, flygplan, torn eller på marken och inkluderar frekvenser mellan 10 MHz och 100 GHz, dvs våglängder mellan 30 m och 3 mm.

Den största fördelen med radarteknik är att den fungerar även nattetid och när det är dålig sikt (moln, regn, dimma etc.), vilket är speciellt viktigt för mätningar över världens skogsmarker och i Arktis. Tillämpningar av vår forskning är fjärranalys av skog, hav och havsis. Exempel på projekt inkluderar mätning av skogens biomassa och dess vatteninnehåll, havsströmmar, koncentration och rörelser hos havsis samt små markrörelser.

Seniora forskare