Optisk fjärranalys

Bild 1 av 3
Utsläppsmätning vid vulkan
Mätning av utsläpp vid vulkan med drönare.
Verktyget Sniffer, vid Stora Bältbron i solnedgång.
Mätning av förändringar av gasutsläpp vulkaner gör det bland annat möjligt att förutse och varna för kommande utbrott.

Vi fokuserar på studier av hur de lägre nivåerna av atmosfären är sammansatt, med hjälp av optiska fjärranalysmetoder.

Vi utvecklar instrument, mätstrategier och modeller för att hantera ett brett spektrum av miljöproblem såsom luftföroreningar, ozonskiktets status samt utsläpp och transport av gaser från antropogena och naturliga källor. Arbetet är fältorienterat och bedrivs inom starkt internationellt samarbete.

Vi utvecklar mätmetoder för:

  • gasutsläpp från vulkaner
  • luftföroreningar i storstäder
  • utsläpp av gaser från industrier
  • utsläpp av gaser från fartyg
  • utsläpp av växthusgaser från olika ekosystem
  • kemiska reaktioner som orsakar ozonnedbrytning i stratosfären

Du kan läsa mer om vår forskning på vår engelska webbplats. 

Senior researchers