Global miljömätteknik och modellering

Vi försöker angripa globala miljöproblem på två sätt. Genom mätteknisk kompetens, speciellt inom området satellitmätningar, och genom tolkning av dessa mätningar. 

Satelliten Odin
Satelliten Odin har genomfört mätningar i omloppsbana betydligt längre än planerat. När den sändes upp 2001 var beräknad livslängd endast två år.

​​​Vår specialitet är mikrovågs- och optisk spektrometri av atmosfären, som vi använder ombord på den svenska satelliten Odin. Med hjälp av dessa metoder kan vi kartlägga ett flertal gaser i atmosfären, såsom ozon, vattenånga och lustgas. Därefter, med hjälp av avancerade matematiska modeller, kan dessa data tolkas så att vi bättre förstår de processer som påverkar ozonnedbrytning, klimateffekter m.m.

Vi arbetar också med teknikutveckling för nästa generation instrument, i synnerhet matematisk modellering av hur moln på hög höjd påverkar mikrovågsmätningar samt tomografiska metoder för att förbättra den rumsliga upplösningen hos satellitmätningar.​

Seniora forskare