Trafiksäkerhetssystem och epidemiologi

Bild 1 av 2
vr-bil
trafiksäkerhetssystem

Inom området trafiksäkerhetssystem och epidemiologi studeras bland annat relationen mellan människa, infrastruktur och fordon. Forskningens resultat används till att optimera automatiska säkerhetssystem i bilar, slå fast effektiva kombinationer av säkerhetsåtgärder och att balanserat styra trafiksäkerhetsåtgärder emot områden där skador och olyckor utgör de största problemen.

Interaktion mellan olika säkerhetskomponenter 

I gruppen för trafiksäkerhetssystem och epidemiologi studeras interaktionen mellan olika säkerhetskomponenter. Integreringen av olycksreduktion, reduktion av olyckans svårhetsgrad och skadeförebyggande insatser studeras som en oavbruten sekvens som sammantaget ska eliminera svåra skador och dödsfall. Integreringen avser också relationen mellan människa, infrastruktur och fordon. Under senare tid har också automatisering kommit att bli en säkerhetsfråga där integrationen går utöver tidigare säkerhetsstrategier. Säkerheten för oskyddade trafikanter och nya typer av fordon är också en fråga som studeras inom gruppen.

Forskningens resultat används till att optimera automatiska säkerhetssystem i bilar, slå fast effektiva kombinationer av säkerhetsåtgärder och att balanserat styra trafiksäkerhetsåtgärder emot områden där skador och olyckor utgör de största problemen.