Anmälan studieresa till Berlin inom den frivilliga kursen AFO190 - Berlin Exkursion, 3 hp

​Berlinresa: 4-9 juni 2022​

Krav vid antagning

Söker man en frivillig kurs och blir antagen måste avsikten vara att slutföra kursen annars ska man inte söka. Om man blivit antagen men fått förhinder så meddelar man detta. Gör man det innan kursstart kan man avregistreras.

Kursens resurstilldelning baseras på antal godkända studenter. Om för få studenter fullföljer kursen kan det innebära att den läggs ned, därför övervägs åtgärden att införa krav på att påbörjad frivillig kurs måste fullföljas innan man kan antas till en ny.

ÅÅMMDDNNNN
Ditt Chalmers-mejl (xxxxxx@chalmers.se)
Åker du buss? Obligatoriskt fält*