intelligent TRAffic maNagement System based on ITS (iTRANSIT)

Målet med iTRANSIT är att implementera möjliggörande delkomponenter för intelligenta trafiksystem (ITS): säkra delar (lokal dynamisk karta och meddelandehantering) av en ITS-station, en intelligent central server som aggregerar enskilda aktörers sensordata till en global dynamisk karta, samt ett kostnadseffektivt positioneringssystem baserat på GPS och datafusion, och en effektiv digital karta utgående från ett laserskannat noggrant punktmoln av AstaZero. Förutom att projektet kommer höja kompetensen inom ITS-området för alla inblandade parter, blir projektet det första steget mot att bredda AstaZeros utbud av tester från aktiv säkerhet till ITS-området och autonom körning. Följande resultat väntas från projektet: - ITS-station där vissa delar är öppna och utvecklade som ett safety-element-out-of-context enligt ISO26262 - Central server med en aggregerad global dynamisk karta där virtuella objekt kan läggas till och situationer visualiseras i 3D - Kostnadseffektiv positionering baserad på datafusion - Effektiv digital karta

Partner organizations

  • ÅF-Technology (Private, Sweden)
  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • AstaZero AB (Private, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Research Institute, Sweden)
Start date 10/08/2015
End date The project is closed: 31/05/2017

Page manager Published: Fri 07 Sep 2018.